Znajdujesz się na archiwalnej stronie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.


Strona została przeniesiona na adres:
www.kroscienko.pl

archiwum > Informacje samorządowe > Remont drogi gminnej ul. Biały Potok

Remont drogi gminnej ul. Biały Potok

Zakończone zostały roboty na zadaniu  p.n.„  nr drogi K 362361 w miejscowości Krościenko nad Dunajcem w km 1 + 403 – 1 + 433”.

Koszt zadania ogółem wynosi 98.682,59 zł.
Zadanie zrealizowane zostało ze środków gminnych oraz środków dotacji pozyskanych od M.S.W.i A.

Baner