Znajdujesz się na archiwalnej stronie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.


Strona została przeniesiona na adres:
www.kroscienko.pl

Aktualności samorządowe

24
wrzesień

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w rejonie Rynku w Krościenku n.D.- decyzja końcowa

Stosownie do art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020.293) Urząd …

Czytaj więcej

17
wrzesień

Informacja o najbliższych zebrania wiejskich

Zebranie wiejskie Sołectwa Dziadowe Kąty Zebranie wiejskie Sołectwa Grywałd Zebranie wiejskie Sołectwa Hałuszowa Zebranie wiejskie Sołectwa Kąty – Niwki Zebranie…

Czytaj więcej

17
wrzesień

Informacja o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Rolnej oraz Promocji, Agroturystyki i Ochrony Środowiska  odbędzie się w dniu 21 września 2020 roku o godzinie 14:00…

Czytaj więcej

17
wrzesień

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020.293) Urząd…

Czytaj więcej

17
wrzesień

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020.293) Urząd…

Czytaj więcej

15
wrzesień

Wpłata III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Gminy w Krościenku przypomina  Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych w gminie Krościenko, że w dniu…

Czytaj więcej

8
wrzesień

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Krościenko nad Dunajcem przeznaczonych do dzierżawy

wykaz nieruchomości

Czytaj więcej

2
wrzesień

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w rejonie Rynku w Krościenku n.D.- zakończenie postępowania dowodowego

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM O zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Stosownie…

Czytaj więcej

25
sierpień

Komunikat Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (KORONAWIRUS) oraz zaleceniami centrali NFZ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej…

Czytaj więcej