Znajdujesz się na archiwalnej stronie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.


Strona została przeniesiona na adres:
www.kroscienko.pl

archiwum > Informacje samorządowe > Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w rejonie Rynku w Krościenku n.D.- decyzja końcowa

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w rejonie Rynku w Krościenku n.D.- decyzja końcowa

Stosownie do art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020.293) Urząd  Gminy w Krościenku n.D.  zawiadamia, że w dniu 24.09.2020 r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji dla zadania:

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur dn 90PE oraz z rur dn 63PE na działkach  Ew. nr 10474/18, 10474/16, 10393/6  położonych w Krościenku n.D.- Rynek”   Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków. 

Zainteresowane strony mają prawo zapoznać się z pełną treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko n.D. Rynek 35 w pok. Nr 6 w godzinach urzędowania i mogą wnieść odwołanie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej decyzji. Decyzję uważa się za doręczoną w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Baner