Znajdujesz się na archiwalnej stronie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.


Strona została przeniesiona na adres:
www.kroscienko.pl

archiwum > Podatki

Podatki

Stawki Podatkowe i wzory deklaracji obowiązujące w 2020 roku

Wzory deklaracji na rok 2020  – środki transportu

DT1- rozporządzenie ze wzorami deklaracji na podatek os środków transportu

UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie w sprawie opłaty miejscowej
. – obowiązuje w 2020 roku

UCHWAŁA NR XIII/96/2015 RADY GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej.
– obowiązuje w 2020 roku

Rada Gminy Krościenko nad Dunajcem nie podjęła  uchwały o obniżeniu
ceny skupu żyta i ceny sprzedaży drewna .

Zwrot podatku akcyzowego

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości,
podatek rolny i podatek leśny.

Nowe formularze deklaracji i informacji są dostępne na stronie: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Składanie deklaracji i informacji w formie elektronicznej od 1 lipca 2019 r. jest możliwe za pośrednictwem platformy epuap.gov.pl.

Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą rady gminy.


Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości,
podatek rolny i podatek leśny.

Nowe formularze deklaracji i informacji są dostępne na stronie: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Składanie deklaracji i informacji w formie elektronicznej od 1 lipca 2019 r. jest możliwe za pośrednictwem platformy epuap.gov.pl.

Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą rady gminy.


Stawki Podatkowe i wzory deklaracji obowiązujące w 2019 roku

UCHWAŁA NR XXV/218/2016 RADY GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia teksu jednolitego uchwały w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od
nieruchomości
. – obowiązuje w 2019 roku

UCHWAŁA NR XIII/93/2015 RADY GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. – obowiązuje w 2019 roku​

Inf-nrch-IN-1 – osoby fizyczne/nieruchomość,rolny leśny

Dekl-nrch-DN-1 – osoby prawne/nieruchomość

Dekl-rol-DR-1 – osoby prawne/rolny

Dekl-lesny-DL-1 osoby prawne /leśny

Uchwała w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości. – obowiązuje w 2019 roku

UCHWAŁA NR XIII/94/2015 RADY GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 – obowiązuje w 2019 roku

Wzory deklaracji na rok 2019  – środki transportu

DT1- rozporządzenie ze wzorami deklaracji na podatek os środków transportu

UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie w sprawie opłaty miejscowej
. – obowiązuje w 2019 roku

UCHWAŁA NR XIII/96/2015 RADY GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej.
 – obowiązuje w 2019 roku

 

Rada Gminy Krościenko nad Dunajcem nie podjęła  uchwały o obniżeniu
ceny skupu żyta i ceny sprzedaży drewna .

Zwrot podatku akcyzowego


Stawki Podatkowe i wzory deklaracji obowiązujące w 2018 roku

UCHWAŁA NR XXV/218/2016 RADY GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia teksu jednolitego uchwały w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od
nieruchomości
. – obowiązuje w 2018 roku

UCHWAŁA NR XIII/93/2015 RADY GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. – obowiązuje w 2018 roku​

Inf-nrch-IN-1 – osoby fizyczne/nieruchomość,rolny leśny

Dekl-nrch-DN-1 – osoby prawne/nieruchomość

Dekl-rol-DR-1 – osoby prawne/rolny

Dekl-lesny-DL-1 osoby prawne /leśny

Uchwała w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości. – obowiązuje w 2018 roku

UCHWAŁA NR XIII/94/2015 RADY GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 – obowiązuje w 2018 roku

Wzory deklaracji na rok 2018  – środki transportu

DT1- rozporządzenie ze wzorami deklaracji na podatek os środków transportu

UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie w sprawie opłaty miejscowej
. – obowiązuje w 2018 roku

UCHWAŁA NR XIII/96/2015 RADY GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej.
 – obowiązuje w 2018 roku

 

Rada Gminy Krościenko nad Dunajcem nie podjęła  uchwały o obniżeniu
ceny skupu żyta i ceny sprzedaży drewna .


  • Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 2017 

Stawki Podatkowe i wzory deklaracji obowiązujące w 2017 roku

UCHWAŁA NR XIII/92/2015 RADY GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 – obowiązuje w 2017 roku

Zmiana do UCHWAŁY NR XIII/92/2015 RADY GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości-
 – obowiązuje w 2017 rok

UCHWAŁA NR XXIV/196/2016 RADY GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/92/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 listopada 2015 r. – obowiązuje w 2017 roku

UCHWAŁA NR XIII/93/2015 RADY GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. – obowiązuje w 2017 roku​

Inf-nrch-IN-1 – osoby fizyczne/nieruchomość,rolny leśny

Dekl-nrch-DN-1 – osoby prawne/nieruchomość

Dekl-rol-DR-1 – osoby prawne/rolny

Dekl-lesny-DL-1 osoby prawne /leśny

Uchwała w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości. – obowiązuje w 2017 roku

UCHWAŁA NR XIII/94/2015 RADY GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 – obowiązuje w 2017 roku

Wzory deklaracji na rok 2017  – środki transportu

DT1- rozporządzenie ze wzorami deklaracji na podatek os śr0dków transportu

UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie w sprawie opłaty miejscowej
. – obowiązuje w 2017 roku

UCHWAŁA NR XIII/96/2015 RADY GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej.
 – obowiązuje w 2017 roku

 

Rada Gminy Krościenko nad Dunajcem nie podjęła  uchwały o obniżeniu
ceny skupu żyta i ceny sprzedaży drewna .


Stawki Podatkowe i wzory deklaracji obowiązujące w 2016 roku

UCHWAŁA NR XIII/93/2015 RADY GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Inf-nrch-IN-1 – osoby fizyczne/nieruchomość,rolny leśny

Dekl-nrch-DN-1 – osoby prawne/nieruchomość

Dekl-rol-DR-1 – osoby prawne/rolny

Dekl-lesny-DL-1 osoby prawne /leśny

Uchwała w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA NR XIII/94/2015 RADY GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Wzory deklaracji na rok 2016  – środki transportu

DT1- rozporządzenie ze wzorami deklaracji na podatek os śr0dków transportu

UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie w sprawie opłaty miejscowej
.

UCHWAŁA NR XIII/96/2015 RADY GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej.

UCHWAŁA NR XXIV/197/2016 RADY GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/96/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 listopada 2015 r.
 – obowiązuje w 2017 roku

  • Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 2016 

.Rada Gminy Krościenko nad Duanjcem nie podjęła  uchwały o obniżeniu
ceny skupu żyta i ceny sprzedaży drewna .


Stawki Podatkowe i wzory deklaracji obowiązujące w 2015 roku

Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie Uchwaly Budżetowej Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2015

Uchwała nr XXIII/186/2012 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 lisopada 2012 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomośći
.

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości na 2015 rok.

Uchwała w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportu


 

Baner

Baner