Znajdujesz się na archiwalnej stronie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.


Strona została przeniesiona na adres:
www.kroscienko.pl

archiwum > Wiadomości > Dotacja dla OSP w Tylce

Dotacja dla OSP w Tylce

W dniu 8 września 2020 roku, miało miejsce podpisanie umowy dotacji przez Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem oraz Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku nad Dunajcem – Tylce. Przekazane środki pochodzące z budżetu Gminy, zostaną przeznaczone na zakup 18 zestawów ubrań specjalnych, w celu podniesienia bezpieczeństwa strażaków podczas działań ratowniczych.

Jednostka OSP w Krościenku nad Dunajcem – Tylce złożyła wniosek o udzielenie pomocy materialnej za zakup umundurowania bojowego do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Całkowita wartość realizowanego zadania, wynosi 48 043,80 zł. Jednostka pozyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 24 021,00 zł. Pozostała kwota zostanie pokryta ze środków własnych oraz z otrzymanej dotacji celowej z budżetu Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Baner