Krościenko nad Dunajcem > Wiadomości

Budowa wieży antenowej radioliniowej na terenie stacji trafo- Przylasek w Grywałdzie- zakończenie postępowania dowodowego

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem
O zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020.293) Urząd Gminy Krościenko n.D. zawiadamia, że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji dla zadania: „Budowa wieży antenowej radioliniowej i kanalizacji kablowej na działkach Ew. nr 950/1, 950/2 położonych w Grywałdzie (teren stacji trafo Przylasek) – inwestor : Tauron Dystrybucja S.A. ul. Podgórska 25, 31-035 Kraków.

W związku z tym zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania, mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi lub zastrzeżenia, w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia.

Dokumentacja terenu objętego wnioskiem znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy Krościenko n.D – pok. nr 6 od poniedziałku do czwartku w godzinach urzędowania.

Remont przepustu w Hałuszowej

W Hałuszowej ze środków funduszu sołeckiego wyremontowano przepust w ciągu drogi We Wsi oraz wykonano odwodnienie drogi “Do Działu”.

Gmina przekazała Wykonawcom place budowy na przebudowę dróg gminnych

7 lipca br. Gmina Krościenko nad Dunajcem przekazała Wykonawcom place budowy na przebudowę dróg gminnych: ul.Polnej i ul.Słonecznej w Krościenku nad Dunajcem.
Przebudowa ul.Polnej nastąpi na dł. 231mb. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe “JANDA” Janina Duda.
Koszt robót budowlanych opiewa na kwotę 587.000,00 zł.
Natomiast przebudowy ul.Słonecznej na długości 788,34 mb dokona firma Eurovia Polska S.A.
Wartość robót wynosi 2 043 532,39 zł.
Inwestycja realizowana będzie w okresie 2-letnim.

 

Informacja dla Mężów Zaufania

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem informuje, w uzgodnieniu z Przewodniczącymi Obwodowych Komisji Wyborczych, że wszystkie Obwodowe Komisje Wyborcze rozpoczynają pracę w dniu 12 lipca 2020 r. o godzinie 600

 Lokale Obwodowych Komisji Wyborczych otwarte będą od godz. 700 od godz. 2100

 

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem

mgr Jan Dyda

 

 

Bon Turystyczny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem informuje, że tak zwany BON TURYSTYCZNY, mający być wsparciem polskich rodzin i polskiej branży turystycznej w związku z epidemią koronawirusa, zgodnie z zapowiedziami, będzie obsługiwany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Aby uzyskać bon (będący numerem cyfrowym), trzeba będzie zarejestrować się na platformie PUE ZUS.

Wszelkie informacje dotyczące Bonu Turystycznego można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/rozwoj/bonturystyczny.

Komunikat Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem informuje, że w dniu 09 lipca (czwartek)  będzie możliwy kontakt wyłącznie z Referatem Świadczeń Rodzinnych.

Pozostali pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej od godziny  8,30 będą znajdować się poza Ośrodkiem.

W sprawach pilnych kontakt pod numerem telefonu: 500 157 490.

 

Adam Musiał

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem

Głosujmy bezpiecznie w wyborach Prezydenta RP

Budowa sieci światłowodowej POPC – postęp prac

Rosnąca liczba osób pracujących zdalnie, zamknięte szkoły i uczelnie to wszystko wpływa na zwiększone zapotrzebowanie na dostęp do internetu, a mieszkańcy obszarów wykluczonych cyfrowo odczuwają najdotkliwiej obecną sytuację.

Rozumiejąc społeczną potrzebę i odpowiedzialność, dokładamy wszelkich starań, aby spełnić oczekiwania społeczności lokalnej dotyczące budowy sieci światłowodowej i dostarczenia superszybkiego internetu.

Dlatego też Orange Polska buduje sieć światłowodową na terenie gminyKROŚCIENKO NAD DUNAJCEM, w ramach projektu „Nowotarski Orange Światłowód”. Projekt jest realizowany z dofinansowaniem ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Celem inwestycji jest właśnie likwidacja internetowych „białych plam” i dostarczenie mieszkańcom ultraszybkiego internetu. W ten sposób zmniejszymy technologiczny dystans w stosunku do lepiej rozwiniętych cyfrowo regionów kraju.

Szczegóły projektu opisane są na stronie https://www.orange.pl/view/popc

Zakres inwestycji został określony na podstawie listy adresowej przygotowanej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej – regulatora rynku telekomunikacyjnego, zgodnie z zasadami przyznawania pomocy publicznej, na bazie przeprowadzonej inwentaryzacji.

Realizacja projektu rozpoczęła się doprowadzeniem światłowodu do szkół i placówek edukacyjnych zakwalifikowanych do projektu w miejscowościach: KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM, HAŁUSZOWA, GRYWAŁD, KROŚNICA. Dzięki temu placówki te mogą już korzystać za pośrednictwem firmy NASK z dostępu do internetu oraz Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, co umożliwia im rozwój nowoczesnych form kształcenia oraz zdobywanie nowych kompetencji, zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://ose.gov.pl/.

W drugim etapie projektu POPC, zajęliśmy się budową sieci światłowodowej do wytypowanych gospodarstw domowych.

 • KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM – podłączono 92 adresy i 4 szkoły
 • HAŁUSZOWA – podłączono adres
 • GRYWAŁD – podłączono 107 adresów i szkołę
 • KROŚNICA – podłączono 95 adresów i szkołę

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, w ramach projektów z dofinansowaniem ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, inwestycja realizowana jest do granicy działek, na których znajdują się budynki jednorodzinne oraz do części wspólnej budynków wielorodzinnych. W drugim przypadku konieczna jest zgoda zarządcy lub współwłaścicieli nieruchomości. Odmowa ze strony właścicieli budynków wielorodzinnych na doprowadzenie sieci do budynku uniemożliwi jej wykonanie.

Serdecznie zachęcamy Państwa do potwierdzania zgody na realizację inwestycji.

Pytania dotyczące inwestycji prosimy kierować na:

Tytuł projektu: NOWOTARSKI Orange Światłowód

Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa


Cele szczegółowe projektu to:

1) budowa infrastruktury służącej świadczeniu nowoczesnych usług szerokopasmowych,
2) umożliwienie rozwoju lokalnych sieci dostępowych przez zapewnienie hurtowego dostępu do infrastruktury dla lokalnych operatorów.

Cele jakościowe stawiane przed projektem to:

1) wspieranie rozwoju lokalnego dla szkół i gospodarstw domowych,
2) wyrównywanie poziomu życia mieszkańców wykluczonych cyfrowo,
3) rozwój lokalnego rynku pracy (telepracy i usług świadczonych w sieci),
4) budowa Społeczeństwa Informacyjnego w powiecie objętym projektem.

Więcej na stronie

Mieszkańcy Podhala mogą BEZPŁATNIE wykonać badanie przesiewowe raka jelita grubego i to w pełnym znieczuleniu!

Od maja 2019 r. w Allmedica w Nowy Targu z dużym sukcesem w ramach programu „Szanuj zdrowie! Program profilaktyki raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego” wykonujemy badania przesiewowe w kierunku raka jelita grubego. Do tej pory wykonaliśmy ponad 700 badań kolonoskopowych w ramach wspomnianego projektu. Badania są w pełni bezpłatne i w trosce o komfort pacjenta wykonujemy je w pełnym znieczuleniu, przy asyście lekarza anestezjologa. Koszt badania pokrywa Unia Europejska i Skarb Państwa.

Kto może skorzystać z bezpłatnej kolonoskopii?

Do programu mogą przystąpić wszyscy mieszkańcy, osoby uczące się lub pracujące na terenie powiatów nowotarskiego lub tatrzańskiego, które nie miały wykonywanej kolonoskopi w przeciągu ostatnich 10 lat oraz  zaliczają się do jednej z poniższych grup wiekowych:

 • osoby w wieku 50 – 65 lat,
 • osoby w wieku 40-49 lat, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego,
 • osoby w wieku 25-49 lat, u których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością HNPCC – w tym przypadku konieczne jest potwierdzenie z Poradni Genetycznej.

Profilaktyka „lekiem na całe zło”.

Nie od dzisiaj wiadomo, że badania profilaktyczne są najskuteczniejszą metodą walki z nowotworami. Nie inaczej jest w przypadku raka jelita grubego.

Do badań, które stosuje się w celu wykrycia zmian nowotworowych w obrębie jelit należą: badanie na krew utajnioną w kale, badanie per rectum, tomografia komputerowa, USG jamy brzusznej oraz kolonoskopia, która często pozwala na usunięcie zmian powodujących zachorowanie na raka jelita grubego. Ta ostatnia jest obecnie objęta Programem Profilaktyki Raka Jelita Grubego finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i dzięki temu można z niej skorzystać całkowicie bezpłatnie, w dodatku w pełnym znieczuleniu.

Dlaczego wybór Allmedica to najlepszy wybór?

Sposobów na zbadanie się pod kątem nowotworów jest wiele. Jednak naszym głównym celem jest utrzymywanie najwyższych standardów medycznych i dalsze podążanie drogą zdecydowanego LIDERA w jakości wykonywanych badań na terenie Podhala – zabiegi wykonywane są na sprzęcie medycznym światowej klasy przy udziale najwybitniejszych lekarzy gastroenterologów.

Gwarantujemy Pacjentowi nie tylko komfort i bezpieczeństwo, ale także znakomitą jakość, która jest udziałem starannie dobranego personelu medycznego. Nasza kadra medyczna to wybitni specjaliści posiadający doświadczenie w czołowych europejskich i amerykańskich klinikach medycznych. Nasi lekarze są wieloletnimi praktykami, członkami Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii.

Podczas każdego badania, naszym Pacjentom towarzyszy starannie dobrany personel w osobie lekarza gastroenterologa wykonującego badanie; lekarza anestezjologa, który zadba o nasz komfort podczas badania, wykonując znieczulenie oraz pielęgniarki anestezjologicznej i pielęgniarki endoskopowej, które od samego początku troskliwie wprowadzają każdą osobę do badania i gwarantują opiekę po jego przeprowadzeniu. W klinice Allmedica do wszystkich osób podchodzi się indywidualnie z wyczuciem i profesjonalizmem.

Zabiegi wykonywane są na nowoczesnym sprzęcie medycznym światowej klasy amerykańskiej firmy Pentax, gwarantując zachowanie najwyższych norm bezpieczeństwa oraz jakości badania. Aparat jest wyposażony w zaawansowany system obrazowania, co pozwala na doskonałe śledzenie zmian będących przedmiotem badania. Znamy znaczenie sprzętu medycznego na poziomie świadczonych badań, dlatego w tym zakresie jesteśmy bezkompromisowi.

Po przeprowadzonym badaniu pacjent otrzymuje niezbędną informację medyczną wraz z dokumentacją fotograficzną i zaleceniami. Lekarz gastroenterolog udziela starannej i wyczerpującej informacji. W trakcie badania usuwane są polipy do 1 cm oraz wykonywane jest BEZPŁATNE badanie histopatologiczne, którego wyniki przekazywane są Pacjentowi niezwłocznie po ich otrzymaniu z laboratorium diagnostycznego.

Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych Pacjentów, badania przesiewowe wykonujemy w dogodnych terminach w wybrane dni tygodnia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 21:30 oraz w wybrane soboty w godzinach od 8.00 do 14.00.

Każde badanie przesiewowe w znieczuleniu jest w pełni bezpłatne. Badania są realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020. Tytuł projektu „Szanuj zdrowie! Program profilaktyki raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego.”  W związku z powyższym, osoba zgłaszająca się na zabieg, przed przystąpieniem do niego, proszona jest o wypełnienie krótkiego wniosku, ankiety i oświadczenia. W wypełnieniu wspomnianych dokumentów chętnie pomogą świetnie do tego przygotowani pracownicy rejestracji Allmedica przy ul. Kowaniec 2a w Nowym Targu, gdzie to badanie się odbywa.

Mając na uwadze fakt, że w badaniu mogą uczestniczyć osoby z różnych części powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego, wprowadziliśmy możliwość zwrotu kosztów dojazdu każdemu Pacjentowi – bez względu na to, z której części powiatu nowotarskiego lub tatrzańskiego przyjeżdża.

Bardzo ważny jest aspekt społeczny Programu, którego celem jest rozwój społeczności i przedłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa małopolskiego oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne raka jelita grubego poprzez podniesienie świadomości w zakresie profilaktyki raka jelita grubego i niwelację barier

powstrzymujących pacjentów z grupy docelowej przed badaniem przesiewowym.

My nie uznajemy kompromisów w jakości świadczonych usług. Liczy się zawsze najwyższy poziom, bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Bardzo wysokie oceny naszych badań oraz wspaniałe opinie naszych pacjentów, którzy już się przebadali, są dla nas najcenniejsze i motywują nas do dalszej pracy, dając świadomość, że nasz wysiłek ma sens.

Klinika ALLMEDICA przystąpiła do programu profilaktyki raka jelita grubego, w ramach którego osoby należące do grup podwyższonego ryzyka mogą wykonać bezpłatne badanie jelita grubego w pełnym znieczuleniu.

JAK WAŻNE jest wykonywanie badań przesiewowych.

Rak jelita grubego jest jednym z najczęstszych nowotworów spośród raków przewodu pokarmowego. Bezobjawowo może rozwijać się nawet przez 10 lat. Objawy daje bardzo późno, wtedy leczenie staje się bardzo skomplikowane i uciążliwe. Wśród najczęstszych objawów – jeśli takie się już pojawią – jest obecność krwi w stolcu lub na nim oraz związana z tym niedokrwistość (łatwe męczenie się, osłabienie). U ponad 70% krwawienie ma jednak charakter utajony i aby ją wykryć należy wykonać szczegółowe badania pod kątem krwi utajonej. Pozostałe objawy, które należy potraktować z największą powagą, to: wyczuwalny guz w jamie brzusznej, zmiana charakteru wypróżnień, silne skurcze brzucha, nudności, nie planowana utrata masy ciała połączona z osłabieniem i brakiem apetytu.

Jakie czynniki zwiększają ryzyko zachorowania?

Tych czynników jest wiele, jednak do najważniejszych należą:

 • dziedziczenie po członkach rodziny chorujących na nowotwór jelita grubego,
 • wiek
 • zapalenie jelita grubego
 • choroba Leśniowskiego-Crohna
 • palenie papierosów
 • nieodpowiednia dieta obfitująca w mięsa i tłuszcze, a uboga w błonnik,
 • otyłość

Jakie czynności stanowią profilaktykę nowotworu jelita?
Aby ustrzec się choroby nowotworowej wskazane jest:

 • regularne uprawianie aktywności fizycznej (spacer, basen, etc)
 • ograniczenie spożywanych kalorii
 • ograniczenie alkoholu
 • ograniczenie tłuszczów zwierzęcych
 • ograniczenie palenia tytoniu
 • wprowadzenie do diety większej ilości świeżych produktów roślinnych

PAMIĘTAJ:

Aby wykonać badanie przesiewowe nie musisz mieć żadnych objawów!

Nie potrzebne Ci jest skierowanie!

Nie poniesiesz kosztów badania!

Zwrócone Ci zostaną koszty dojazdu!

Przy udziale anestezjologa zadbamy o Twój komfort w trakcie badania!

Otoczymy Cię opieką lekarską i pielęgniarską w trakcie i bezpośrednio po badaniu!

Zostaniesz szczegółowo poinformowany na temat przygotowania i przebiegu badania!

Wystarczy tylko, że będziesz chciał i skontaktujesz się z nami!

Drogi pacjencie, postępuj mądrze i rozsądnie.

Badaj się profilaktycznie, zadbaj o siebie i swoich bliskich.

Ilość badań jest ograniczona, dlatego nie warto zwlekać.

Jak przystąpić do programu bezpłatnej kolonoskopii?
Zarejestruj się telefonicznie +48 18 265 74 88 lub osobiście w dowolnej placówce Allmedica.

 1. Uzupełnij dokumenty przed badaniem, które możesz pobrać ze strony allmedica.pl. lub ich wydrukowany komplet otrzymasz wraz z ulotkami dotyczącymi przygotowania się do zabiegu w każdej placówce Allmedica.
 2. Przyjdź 40-50 minut przed planowanym terminem badania celem zarejestrowania się oraz sprawdzenia lub poprawienia dokumentów.
 3. Bezpłatne badania w znieczuleniu wykonujemy w placówce przy ul. Kowaniec 2a w Nowym Targu.
 4. Wszelkie szczegóły dotyczące badań znajdziesz na stronie allmedica.pl.

 Zastanawiasz się, potrzebujesz więcej informacji?

NAPISZ SMS O TREŚCI „PRZESIEW” NA NUMER 530-213-926, a my oddzwonimy do ciebie w ciągu 24 godzin i odpowiemy na wszelkie pytania.

 


Warning: Illegal string offset 'tytul' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 55


Warning: Illegal string offset 'tresc' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 56