Krościenko nad Dunajcem > Wiadomości

Posiedzenia Komisji Rady Gminy Krościenko n.D

INFORMACJA O TERMINACH POSIEDZEŃ

 KOMISJI RADY GMINY  KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM

 

 

Posiedzenie Komisji Rolnej oraz Promocji, Agroturystyki i Ochrony Środowiska  odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad VIII Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

CHROBAK JAN

 

Posiedzenie Komisji Oświaty,  Kultury  i  Zdrowia  odbędzie się w dniu 25 czerwca 2019 roku (wtorek) o godzinie 1300 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad VIII Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

ŚNIEGOŃ BARBARA

 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się w  dniu 26 czerwca 2019 roku (środa) o godzinie 1200 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad VIII Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

SKUBISZ GERWAZY

Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w  dniu 26 czerwca 2019 roku (środa) o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad VIII sesji Rady gminy Krościenko n.D.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

                                                                                              Przewodniczący Komisji

                                                                                              KUNDZIARZ MARIAN

VIII Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Zapraszam Mieszkańców Gminy Krościenko nad Dunajcem

na VIII Sesję Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

            Sesja odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 roku  (czwartek) o  godzinie 1400 w budynku Urzędu Gminy
w  Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35, (sala konferencyjna II piętro).

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krościenko nad Dunajcem.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Krościenko – Tylka.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Grywałd – Krośnica 1”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu o pow. ok. 370m2.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu o pow. ok. 400m2.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany tytułu Uchwały Nr VII/56/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 16 maja 2019 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/324/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krośnicy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krośnicy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Województwa Małopolskiego realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa pobocza na chodnik drogi wojewódzkiej 969 Nowy Targ – Nowy Sącz odcinek 080 km 3+264,44 do 3+850,07 strona lewa w miejscowości Grywałd.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego w Krakowie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania do Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2019.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku nad Dunajcem za rok 2018.
 19. Przedstawienie „Raportu o stanie Gminy Krościenko nad Dunajcem za rok 2018”.
 20. Debata nad raportem.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem za rok 2018.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krościenko nad Dunajcem za rok 2018.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Krościenko nad Dunajcem za rok 2018.
 24. Odpowiedzi na interpelacje.
 25. Wolne wnioski.
 26. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

GABRYŚ STANISŁAW

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 115

Wianki na Dunajcu

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 42

Informacja o pracy Urzędu Gminy w dniu 21 czerwca 2019 roku

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 czerwca 2019 r. (piątek) Urząd Gminy Krościenko nad Dunajcem oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem będzie nieczynny.

Zagłosuj w plebiscycie na policjanta z Krościenka

Asp. sztab. Maciej Kozłecki pracujący w Komisariacie Policji w Krościenku n.D został nominowany do nagrody w plebiscycie POLICJANT ROKU. Potrzebne są Państwa głosy.

Głosowanie będzie trwać od 14 czerwca 2019 r. do 17 lipca 2019 r. do godz. 21:00. Plebiscyt jest organizowany przez Gazetę Krakowską, pod honorowym patronatem Wojewody Małopolskiego i we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie.
Głosowanie w Plebiscycie odbywa się na dwa sposoby: za pomocą SMS Premium oraz za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu.
Na Pana Macieja głosować można wysyłając sms o treści KRP.38 na numer 72355 lub poprzez KLIK-a TUTAJ

Festyn Parafialny zapraszamy w niedzielę 23 czerwca

Dzień Dziecka w Krościenku – fotorelacja


Warning: Illegal string offset 'tytul' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 55


Warning: Illegal string offset 'tresc' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 56