Krościenko nad Dunajcem > Wiadomości

W Krośnicy powstaje nowe miejsce do rekreacji i wypoczynku

Ze  środków PROW 2014-2020 -podziałanie 19.2„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” za pośrednictwem Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” Ochotnicza Straż Pożarna w Krośnicy buduje altanę rekreacyjną.Wniosek do LGD „ Gorce-Pieniny” został złożony w lipcu 2017r.Przeszedł pozytywną weryfikację przez Urząd Marszałkowski i w grudniu 2017 roku została podpisana umowa na realizację obiektu. Projekt zakłada budowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej altany rekreacyjnej, będącego miejscem do organizowania imprez kulturalnych. Wykonawca zadania jest firma” „Tom-BUD” Tomasz Jankowski z Krośnicy.

Sołectwo Krośnica jest miejscowością turystyczną- brak odpowiedniej infrastruktury utrudnia nam organizowanie imprez, dlatego tez zdecydowaliśmy o budowie altany ogólnodostępnej- stwierdza Prezes OSP Krośnica p.Krzysztof Górecki. Duża pomoc pracowników Gminy przy sporządzeniu wniosku pozwoliła nam na osiągniecie sukcesu konkursowego. Planowany termin wykonania inwestycji to czerwiec, jednak znaczny postęp prac znacznie skróci ten termin.

K.Kubik

Wicepremier Beata Szydło w Krościenku – fotorelacja

Pienińska Majówka w Krościenku nad Dunajcem

Inauguracja Letniego Sezonu Turystycznego

 

Rozpocznij letni sezon turystyczny majówką w Krościenku nad Dunajcem! To tu, u stóp Pienin, Gorców i Beskidu Sądeckiego, 1 maja uroczyście zainaugurowany zostanie czas letnich wypraw górskich, wycieczek rowerowych, aktywności wodnych i wypoczynku wśród małopolskiej przyrody.

Najpierw spod amfiteatru „Pod Wierzbą” wyruszą rowerzyści – uczestnicy rajdu Doliną Dunajca. Chcesz zmierzyć się z 94-kilometrową trasą? Dołącz do nich! Tych, którzy od roweru wolą wycieczki piesze, też nie powinno zabraknąć w amfiteatrze. Tu spotkają się z ratownikami Grupy Podhalańskiej GOPR, którzy chętnie podpowiedzą, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo w górach, promować będą m.in. znacznie ułatwiającą niesienie pomocy aplikację RATUNEK. GOPR-owcy zaproszą dzieci do wspólnej zabawy, najodważniejsi będą mogli spróbować zjazdu tyrolką. Wiedzą, która może przydać się podczas letnich wyjazdów, podzielą się także policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu.

W Krościenku pojawi się Camper Małopolski, który przemierzył już prawie całą Europę, zachęcając jej mieszkańców do podążania za nim do Małopolski. Przy Camperze dorośli otrzymają pomocne materiały promocyjne, a dzieci wezmą udział w ciekawych zabawach i konkursach. Dodatkowo przez cały dzień będzie można odwiedzać stoiska regionalne z rękodziełem i lokalnymi przysmakami. Najmłodsi na pewno ucieszą się też z dmuchanych atrakcji.

O godzinie 16:00 warto pojawić się przy scenie, gdzie zaprezentują się młodzi górale – dziecięcy zespół regionalny „Małe Pieniny”. Po koncercie przewidziano wręczenie nagród m.in. uczestnikom Rajdu Doliną Dunajca, a po nim występ Kabaretu „Truteń”. Następnie usłyszymy Flisacką Grupę Śpiewaczą. Wieczorem uroczyście zainaugurowany zostanie letni sezon turystyczny, a następnie na scenie pojawi się legendarny zespół Skaldowie, który wystąpi w towarzystwie kilkunastu muzyków tworzących grupę Polish Wind Ensemble! Na zakończenie bawić się będziemy przy folkowej muzyce zespołu Sprytni.

Na Inaugurację Letniego Sezonu Turystycznego Małopolska Organizacja Turystyczna co roku zaprasza do innej małopolskiej miejscowości. Tym razem wydarzenie to wpisuje się w obchody jubileuszu 670-lecia nadania praw miejskich miejscowości Krościenko nad Dunajcem. Majowe świętowanie rozpocznie się już 28 kwietnia, a zakończy w dniu 6 maja. Poza uroczystymi obchodami rocznicy czeka nas w tym czasie mnóstwo góralskiej muzyki! Będzie można też wziąć udział w Tatrzańskim Zlocie Pojazdów Zabytkowych i festiwalu „Kameralna Majówka”. Zapraszamy!

„Projekt sfinansowany z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert z turystyki w 2018 r. pn. „Małopolska Gościnna – II edycja

XXXIX Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Zapraszam Mieszkańców

Gminy Krościenko nad Dunajcem na XXXIX Sesję Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

 

         Sesja odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018 roku (czwartek) o    godzinie 1500

w budynku Urzędu Gminy  w  Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35, (sala konferencyjna II piętro).

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Sprawozdanie roczne o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie podległym Komisariatowi Policji w Krościenku nad Dunajcem w roku 2017.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 4. Informacja z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
 5. Interpelacje Radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2018.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/323/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 22 marca 2018 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Krościenko nad Dunajcem.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania edukacji uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 15. Ocena zasobów pomocy społecznej opracowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem.
 16. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Krościenko nad Dunajcem na lata 2015 – 2020, rok 2017.
 17. Odpowiedzi na interpelacje.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Gabryś Tomasz

Postanowienie Komisarza Wyborczego

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego_Krościenko_n.D

 

Konkurs dla szkół podstawowych

Narodowe Centrum Kultury z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości  ogłosiło nabór do ogólnopolskiego konkursu dla szkół podstawowych. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie Hymnu Państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych przez co najmniej połowę uczniów każdej szkoły zakwalifikowanej do konkursu.

Konkurs jest adresowany do wszystkich szkół (poza muzycznymi), a o udziale w nim zadecyduje kolejność zgłoszeń. Termin zgłoszenia upływa 31 maja 2018 r.

 

Więcej na stronie:

http://www.nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/konkurs-do-hymnu/aktualnosci/do-hymnu-rusza-konkurs-dla-szkol-podstawowych-w-calej-polsce

 

 

K.Kubik

  Muzyczna podróż z Romami

 

Z początkiem kwietnia 2018r. ruszyły kolejne projekty finansowane z rządowego Programu na Rzecz Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020.Tym razem gmina otrzymała dotację w wysokości 71 500, 00 zł w tym 45 000, 00zł na kontynuację zajęć integracyjno-edukacyjnych z tańca, śpiewu, gwary oraz kultywowania tradycji romskiej wśród społeczności lokalnej. Zajęcia warsztatowe gmina prowadzi od 2015 roku. Spotkania odbywają w Szkole Podstawowej w Krośnicy. Jest to miejsce, w którym spotykają się dzieci bez względu na pochodzenie, kulturę czy status społeczny. Wszystkie mogą liczyć tu na akceptację     i pomocną dłoń. Zajęcia mają charakter integracyjny, a uczęszczają na nie zarówno mali Romowie, jak również nie –Romowie. Działania w 2018 roku są kontynuacją dotychczas podejmowanych zadań i prowadzone są przez obecnie 3 instruktorów w tym 1 instruktor społeczności romskiej tj: pani Maria Kowalczyk, pan Wojciech Zaziąbło, raz pan  Adam Oraczko. Opiekunem jest pani Agnieszka Tomczewska.

Szczególny nacisk położono w tym roku na warsztaty muzyczne. W 2016 roku w ramach projektu gmina  zakupiła 20 szt  instrumentów muzycznych, które były i są nadal wykorzystywane przez uczestników projektu. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów, których praca skupiać się będzie na kształtowaniu wrażliwości muzycznej dzieci. Swoim zakresem obejmować będzie regularne zajęcia, podczas których uczestnicy ćwiczą śpiew, taniec, gwarę,  a zwłaszcza  grę na instrumentach muzycznych. Przygotowują również program artystyczny na uroczystości gminne, spotkania, oraz imprezy integracyjne. Obecny na spotkaniu Wójt Gminy  Jan Dyda zachęcał dzieci do udziału w warsztatach i podkreślił, iż „kultywowanie tradycji i kultury jest bardzo ważne. Na podstawie poprzednich lat mogę stwierdzić, że zajęcia muzyczne  są przez dzieci bardzo lubiane i wyczekiwane. Pomagają odkrywać talenty i pasje- których u Was nie brakuje. Podobnie zajęcia taneczne dają możliwość wyrażania emocji, integrują, pozwalają ukierunkować zainteresowania, uczą wrażliwości i estetyki”

Życząc owocnych zajęć Wójt Gminy, zaprosił uczestników projektu do publicznego występu z okazji Dnia Dziecka 2018.

K.Kubik

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2018 roku (czwartek) o godzinie 1330 w Urzędzie Gminy w Krościenku n.D., Rynek 35 (sala konferencyjna II piętro).

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Rozpatrzenie skargi.

 

 

Przewodniczący Komisji

Waksmundzki Krzysztof


Warning: Illegal string offset 'tytul' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 55


Warning: Illegal string offset 'tresc' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 56