Krościenko nad Dunajcem > Wiadomości

Poznaj swoje możliwości zawodowe

Poznaj swoje możliwości zawodowe – weź udział w bezpłatnym projekcie

DLA KOGO?

Dla osób w wieku 18-29 lat, mieszkających lub planujących osiedlić się na terenie województwa małopolskiego, które przebywały za granicą Polski min. 6 m-cy lub zamierzają powrócić do kraju i w momencie rekrutacji deklarują chęć pobytu stałego, podjęcia zatrudnienia lub innej pracy w Polsce.

Sprawdź czy możesz być uczestnikiem  projektu Wróć z POWERem! – wypełnij ankietę

CO?

Bezpłatne usługi:

  • doradztwo zawodowe – doradca zawodowy pomaga zidentyfikować posiadane kompetencje, kwalifikacje, predyspozycje oraz obszary które warto rozwijać. Z doradcą opracujesz swój Bilans na start w Małopolsce oraz zaplanujesz najlepszą dla siebie ścieżkę rozwoju i dalszego działania tak by w jak najszybszym czasie zrealizować swój cel;
  • konsultacje – konsultant natomiast pomaga w znalezieniu środków finansowych na realizację tego planu (dofinansowanie do szkoleń, kursów, egzaminów, dotacje lub pożyczki na założenie własnej działalności gospodarczej);
  • usługi specjalistyczne – doradztwo prawne, podatkowe oraz poradnictwo psychologiczne.
  • tłumaczenia przysięgłe dokumentów obcojęzycznych dotyczących nabytych za granicą kwalifikacji, świadectw itp.
  • punkty Co-Workingu, czyli miejsce, w którym możesz skorzystać z komputera, dostępu do drukarki oraz skanera i opracować przy wsparciu doradcy CV, list motywacyjny, przygotować dokumenty aplikacyjne, wypełnić wnioski/formularze do innych instytucji/projektów itp.
  • sesje mastermind – sesje wymiany doświadczeń i wiedzy, które są okazją do kreatywnej burzy mózgów i wspólnego szukania rozwiązań, a także motywacji i wzajemnego wsparcia oraz zawiązywania współpracy.

GDZIE?

Możesz się z nami spotkać w Krakowie, Tarnowie lub Nowym Sączu w siedzibach WUP Kraków.

Jesteś z innej miejscowości ? – zadzwoń i zapytaj gdzie są dyżury mobilne.

Telefon:  515-995-474, 12 619 84 57

e-mail: powroty@wup-krakow.pl

www.pociagdokariery.pl/powroty

 

 

 

 

 

 

 

Spotkania informacyjne podsumowujące projekt

Spotkanie podsumowujące projekt – GRYWAŁD

Spotkanie podsumowujące projekt – KROŚCIENKO

Budowa kładki pieszo – rowerowej

Prace związane z budową kładki pieszo – rowerowej w ramach projektu Velo Dunajec w Krościenku nad Dunajcem zostały rozpoczęte.   Inwestycja realizowana jest przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Oddanie do użytku planowane jest na czerwiec 2021 r.

 

 

Informacja o najbliższych zebrania wiejskich

Zebranie wiejskie Sołectwa Dziadowe Kąty

Zebranie wiejskie Sołectwa Grywałd

Zebranie wiejskie Sołectwa Hałuszowa

Zebranie wiejskie Sołectwa Kąty – Niwki

Zebranie wiejskie Sołectwa Krościenko – Centrum

Zebranie wiejskie Sołectwa Krościenko – Zawodzie

Zebranie wiejskie Sołectwa Krośnica

Zebranie wiejskie Sołectwa Tylka – Biały Potok

XIX Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

W dniu 24 września 2020 roku  (czwartek) o  godzinie 13:00 odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35.

 Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
4. Interpelacje radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko nad Dunajcem.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Krościenko – Tylka.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krościenko – Toporzysko.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Krościenku n.D. przy Rynek 35 na okres trzech lat.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Grywałdzie przy ul.Szkolna 1 na okres trzech lat.
14. Odpowiedzi na interpelacje.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie sesji.

W związku z obowiązującym stanem pandemii na terenie Polski i koniecznością zachowania środków ostrożności mających na celu zapobieganie zagrożeniu jakie niesie rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 oraz wywoływanej tym wirusem choroby COVID19, a także w trosce o wspólne bezpieczeństwo zaleca się Mieszkańcom zdalny udział w przedmiotowej sesji.

Przebieg sesji będzie transmitowany na stronie internetowej Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.

 

Przewodniczący Rady Gminy
GABRYŚ STANISŁAW

Bezpieczny brzeg Dunajca

Jak informuje Wójt Gminy Jan Dyda na prawym brzegu Dunajca w Krościenku nad Dunajcem w pobliżu pola namiotowego trwają prace budowlane mające na celu umocnienie 120 mb. brzegów Dunajca. Co roku podczas powodzi nurt rzeki zabrał częściowo brzeg rzeki a przede wszystkim było to niebezpieczeństwo dla osób korzystających z pola namiotowego. Wykonane prace powinny zminimalizować ryzyko dalszego obrywania się brzegu- zaznacza Wójt Gminy

Zadanie jest finansowane w ramach usuwania skutków powodzi, a inwestorem są Wody Polskie.

Wójt Gminy Krościenko składa serdeczne podziękowania Dyrekcji Wód Polskich za zaangażowanie i prace wykonywane w tak atrakcyjnym miejscu Krościenka

 

Zapisy do Ogniska Muzycznego OSP w Krościenku

Wpłata III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Gminy w Krościenku przypomina  Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych w gminie Krościenko, że w dniu 30 września 2020 roku upływa termin wpłaty trzeciej raty, za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W przypadku niedokonania  opłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych w terminie do dnia 30  września 2020 r. przedsiębiorca chcąc zachować uprawnienia do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych winien dokonać wpłatę III raty powiększoną o 30% opłaty rocznej w terminie 30 dni od dnia upływu terminu określonego  w art. 11 1 ust. 7  w/w ustawy.

Zezwolenie wygasa (niezależnie od przyczyn), w przypadku  niedopełnienia w terminach obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 11`1 ust. 2 i 5. Przedsiębiorca któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niedokonania opłaty w ustawowym terminie, może się ubiegać ponownie o jego wydanie po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia.

Małopolski Wyścig Górski – utrudnienia w ruchu

W dniach 19-20 września przez teren gminy Krościenko nad Dunajcem przejedzie peleton Małopolskiego Wyścigu Górskiego. W związku z tym, będą występować utrudnia w ruchu drogowym. W sobotę peleton jest spodziewany w Krościenku w godzinach 16:15 – 16:45 a w niedzielę 12:35 – 12:45.

 

 


Warning: Illegal string offset 'tytul' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 55


Warning: Illegal string offset 'tresc' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 56