Znajdujesz się na archiwalnej stronie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.


Strona została przeniesiona na adres:
www.kroscienko.pl

archiwum > Wiadomości

Akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Targu informuje, że jesienna akcja szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie na terenie województwa małopolskiego odbędzie się w dniach od 24 września do 3 października 2020 r.

Komunikat Małopolskiego Lekarza Weterynarii

Wskazówki dla mieszkańców terenów na których zostaną wyłożone immunoprzynęty do zwalczania wścieklizny u lisów

 

Rewitalizacji ciąg dalszy

Płyta rynku nadal w przebudowie. Obecnie trwa przebudowa północnej części rynku poprzez m. innymi przygotowanie podbudowy pod jezdnie, zatoki postojowe i chodnik. Niestety inwestycja powoduje utrudnienia w ruchu pieszych i samochodów, także w ich parkowaniu-, ale wszyscy starajmy się to zrozumieć. Wszystkim zaangażowanym w realizację tego projektu przyświeca tylko jeden cel, aby wreszcie Rynek Krościeński -serce naszej gminy-odżył. Rynek ma być miejscem spotkań, rozmów, spędzania wolnego czasu w miłej atmosferze i dołożymy wszelkich starań, aby tak się stało – informuje Wójt Gminy Krościenko Jan Dyda.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja XIX wiecznego ratusza wraz z odtworzeniem historycznych funkcji rynku w Krościenku nad Dunajcem”, który wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt pn. „„Rewitalizacja XIX wiecznego ratusza wraz z odtworzeniem historycznych funkcji rynku w Krościenku nad Dunajcem” nr RPMP.11.02.00-12-0658/17 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020″.

 

K.Kubik

Transmisja XIX Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Transmisja rozpocznie się o godz. 13.00

 

 Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
4. Interpelacje radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko nad Dunajcem.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Krościenko – Tylka.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krościenko – Toporzysko.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Krościenku n.D. przy Rynek 35 na okres trzech lat.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Grywałdzie przy ul.Szkolna 1 na okres trzech lat.
14. Odpowiedzi na interpelacje.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie sesji.

 

Remont drogi rolnej na “Kurzejówkę”

W ostatnim okresie zakończone zostały roboty remontowe drogi rolnej na Kurzejówkę w Hałuszowej. Zadanie zrealizowane zostało z udziałem środków Marszałka Województwa Małopolskiego i środków Gminy Krościenko nad Dunajcem. Wykonawcą zadania, którego wartość ogółem wynosi 76.494,40 zł była firma ZIBUD Sp. z o.o., Sp.K. z Kamienicy.

Uruchomienie Resortowego Portalu Rekrutacyjnego

WOJSKOWE CENTRUM REKRUTACJI

Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej – rusza nowy system rekrutacji do Wojska Polskiego

Krótszy o 140 dni proces rekrutacji, możliwość aplikowania do Wojska Polskiego przez Internet, Wojskowe Centra Rekrutacji, w których kandydaci w ciągu jednego dnia zrealizują wszystkie niezbędne formalności. To tylko niektóre ze zmian, które już od dziś dostępne są dla wszystkich tych, którzy swoją przyszłość planują związać z Wojskiem Polskim.

Nowe rozwiązania, z których mogą skorzystać Polacy, to wynik kolejnego etapu procesu reformy systemu rekrutacji do Sił Zbrojnych RP.

Najważniejsze zmiany:

  • Portal rekrutacyjny www.zostanzolnierzem.pl – oprócz tradycyjnego składania wniosków do Wojskowych Komend Uzupełnień, uruchamiamy rekrutację w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Rekrutacyjnego do Wojska Polskiego. Będzie to kolejna, obok ePUAP, elektroniczna forma aplikowania do wojska. Kandydat do służby wojskowej, który nigdy nie był w wojsku, maksymalnie w 14 dni od złożenia wniosku elektronicznego na portalu zostanzolnierzem.pl otrzyma informację, kiedy i w którym Wojskowym Centrum Rekrutacji ma się stawić, aby dopełnić formalności i przejść wymagane badania.
  • Wojskowe Centrum Rekrutacji – już we wrześniu ruszą Wojskowe Centra Rekrutacji, czyli miejsca, w których w maksymalnie 1 dzień kandydat do wojska (do korpusu szeregowych zawodowych lub terytorialnej służby wojskowej) odbędzie rozmowę kwalifikacyjną, rozmowę z psychologiem oraz będzie zbadany przez komisję lekarską. Wojskowe Centra Rekrutacji, powoływane będą na terenie kraju, w miejscach gdzie występuje duże zainteresowanie służbą wojskową. Do tej pory kandydaci na żołnierzy musieli przechodzić każdy z etapów rekrutacji osobno, niekiedy w innych miejscach i różnych terminach. W przypadku pozytywnej opinii specjalistów z Wojskowego Centrum Rekrutacji kandydat na żołnierza, tego samego dnia, otrzyma kartę powołania na szkolenie podstawowe (tzw. służbę przygotowawczą).
  • Szkolenie podstawowe – maksymalnie 30 dni, a nie 90. Skracamy szkolenie podstawowe tzw. służbę przygotowawczą zachowując jednocześnie najważniejsze elementy programu szkolenia, dla osób, które nigdy nie służyły w wojsku i nie składały przysięgi wojskowej. Reforma zakłada również zwiększenie ich częstotliwości, tak aby skrócić okres oczekiwania chętnych. Dotychczas szkolenia odbywały się w trzech turnusach na rok. Teraz będzie ich więcej. Po pozytywnym zakończeniu szkolenia podstawowego i złożeniu przysięgi wojskowej – kandydat, już jako żołnierz, zostanie przeniesiony do rezerwy. Następnie zapoznany zostanie z wolnymi stanowiskami w wybranych jednostkach – w zależności, w której części kraju chciałby służyć jako żołnierz: zawodowy bądź terytorialnej służby wojskowej. Dodatkowo dowódcy będą mogli typować odpowiednich kandydatów na stanowiska do swoich jednostek już na etapie szkolenia.

Do tej pory wszystkie formalności związane z rekrutacją do wojska, w tym szkolenie przygotowawcze,  trwało średnio 190 dni. Nowe rozwiązania skracają ten okres do maksymalnie 50 dni.

Wprowadzane dziś zmiany, są odpowiedzią na wnioski osób, które ubiegały się lub ubiegają się o służbę w Wojsku Polskim. Jednym z czynników zniechęcających do służby był zbyt długi termin jaki upływał pomiędzy złożeniem wniosku, a ukończeniem szkolenia i złożeniem przysięgi wojskowej. Do tej pory kilkadziesiąt procent potencjalnych kandydatów rezygnowało z ubiegania się o służbę w Wojsku Polskim właśnie ze względu na długotrwałe i skomplikowane procedury. Dziś redukujemy ten czas z 190 dni do maksymalnie 50, jednocześnie wprowadzając udogodnienia w procesie rekrutacji.

***

Zwiększenie liczebności Wojska Polskiego jest jednym z priorytetów Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej. W 2018 roku szef MON zainaugurował kampanię rekrutacyjną „Zostań Żołnierzem RP”. Żołnierze w tzw. mobilnych zespołach rekrutacyjnych na terenie całej Polski spotykają się z mieszkańcami i opowiadają im o zaletach służby w Wojsku Polskim. Reforma systemu rekrutacji to kolejny element, który wpisuje się w prowadzoną kampanię.

 

Zawody biegowe na ścieżce wokół Jeziora Czorsztyńskiego – DOFE 2020

Już tylko kilka dni dzieli nas od biegu organizowanego w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Małopolsce!

Weź udział w wyścigu!

W otoczeniu pięknych krajobrazów górskich Pienin i Gorców, przy brzegu rozległego Jeziora Czorsztyńskiego już 26 września (w sobotę) odbędzie się bieg z okazji 7 edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Małopolsce. Ścieżka rowerowa wokół jeziora Czorsztyńskiego, która powstała z pomocą unijnych środków, będzie miejscem, gdzie do walki o główną nagrodę staną zarówno dzieci w wielu przedszkolnym, młodzież szkolna, jak i osoby dorosłe. Śpiesz się, bo zawody już wkrótce, a czasu na przygotowanie jest niewiele!

Zarejestruj swój udział!

Od dziś wszyscy chętni mogą zarejestrować swój udział w biegu za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie https://www.fundacjanaratunek.pl/biegi/rejestracja-df/Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Startuj w swojej kategorii wiekowej

W ramach zawodów zostaną przeprowadzone biegi na trzech dystansach dla poszczególnych kategorii wiekowych:

– dystans 400 m przeprowadzony w II-ch turach, przygotowany dla dzieci w wieku przedszkolnym,

– dystans 1 km przeprowadzony w III-ch turach, przygotowany dla dzieci w wieku szkolnym,

– dystans 5 km przeprowadzony w III-ch turach, przygotowany dla osób dorosłych.

Przyjdź o godzinie 9.00 do przystani wodnej przy Tawernie VITO!

Na brzegu jeziora Czorsztyńskiego w pobliżu przystani Vito (ul. Stylchyn 94, 34-440 Czorsztyn) od godziny 9.00 zostanie otwarte biuro zawodów, gdzie każdy z uczestników, który nie zdążył zgłosić swojego udziału przez formularz online, będzie mógł zarejestrować swój start. Przy zgłoszeniu zawodnicy otrzymają pakiet akcesoriów biegacza oraz numer startowy.

Szczegółowy harmonogram zawodów biegowych:

godz. 09.00 – otwarcie biura zawodów, rejestracja uczestników, wydawanie pakietów startowych. godz. 10.30 – start I tury biegu na 5 km
godz. 11.00 – start I tury biegu na 1 km
godz. 11.30 – start I tury biegu na 400 m
godz. 11.45 – wręczenie nagród dla uczestników I tury biegów
godz. 12.00 – start II tury biegu na 5 km
godz. 12.30- start II tury biegu na 1 km
godz. 13.00- start II tury biegu na 400 m
godz. 13.15 – wręczenie nagród dla uczestników II tury biegów
godz. 13.30 – start III tury biegu na 5 km
godz. 14.00 – start III tury biegu na 1 km
godz. 14.30 – wręczenie nagród dla uczestników III tury biegów

Po przeprowadzeniu każdej tury biegu zwycięzcy otrzymają medale i nagrody!!

Wygraj atrakcyjne nagrody!

Osoby, które zgłoszą swój udział w dniu zawodów, otrzymają pamiątkowe medale, a zgłoszenia elektroniczne będą nagrodzone imiennie. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody w postaci voucherów na rejs jachtem, rowerkiem wodnym, kajakiem i wiele innych!

UWAGA ! Liczba miejsc ograniczona!

ZAPRASZAMY !

Poznaj swoje możliwości zawodowe

Poznaj swoje możliwości zawodowe – weź udział w bezpłatnym projekcie

DLA KOGO?

Dla osób w wieku 18-29 lat, mieszkających lub planujących osiedlić się na terenie województwa małopolskiego, które przebywały za granicą Polski min. 6 m-cy lub zamierzają powrócić do kraju i w momencie rekrutacji deklarują chęć pobytu stałego, podjęcia zatrudnienia lub innej pracy w Polsce.

Sprawdź czy możesz być uczestnikiem  projektu Wróć z POWERem! – wypełnij ankietę

CO?

Bezpłatne usługi:

  • doradztwo zawodowe – doradca zawodowy pomaga zidentyfikować posiadane kompetencje, kwalifikacje, predyspozycje oraz obszary które warto rozwijać. Z doradcą opracujesz swój Bilans na start w Małopolsce oraz zaplanujesz najlepszą dla siebie ścieżkę rozwoju i dalszego działania tak by w jak najszybszym czasie zrealizować swój cel;
  • konsultacje – konsultant natomiast pomaga w znalezieniu środków finansowych na realizację tego planu (dofinansowanie do szkoleń, kursów, egzaminów, dotacje lub pożyczki na założenie własnej działalności gospodarczej);
  • usługi specjalistyczne – doradztwo prawne, podatkowe oraz poradnictwo psychologiczne.
  • tłumaczenia przysięgłe dokumentów obcojęzycznych dotyczących nabytych za granicą kwalifikacji, świadectw itp.
  • punkty Co-Workingu, czyli miejsce, w którym możesz skorzystać z komputera, dostępu do drukarki oraz skanera i opracować przy wsparciu doradcy CV, list motywacyjny, przygotować dokumenty aplikacyjne, wypełnić wnioski/formularze do innych instytucji/projektów itp.
  • sesje mastermind – sesje wymiany doświadczeń i wiedzy, które są okazją do kreatywnej burzy mózgów i wspólnego szukania rozwiązań, a także motywacji i wzajemnego wsparcia oraz zawiązywania współpracy.

GDZIE?

Możesz się z nami spotkać w Krakowie, Tarnowie lub Nowym Sączu w siedzibach WUP Kraków.

Jesteś z innej miejscowości ? – zadzwoń i zapytaj gdzie są dyżury mobilne.

Telefon:  515-995-474, 12 619 84 57

e-mail: powroty@wup-krakow.pl

www.pociagdokariery.pl/powroty

 

 

 

 

 

 

 

Spotkania informacyjne podsumowujące projekt

Spotkanie podsumowujące projekt – GRYWAŁD

Spotkanie podsumowujące projekt – KROŚCIENKO

Budowa kładki pieszo – rowerowej

Prace związane z budową kładki pieszo – rowerowej w ramach projektu Velo Dunajec w Krościenku nad Dunajcem zostały rozpoczęte.   Inwestycja realizowana jest przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Oddanie do użytku planowane jest na czerwiec 2021 r.

 

 


Warning: Illegal string offset 'tytul' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 55


Warning: Illegal string offset 'tresc' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 56