Krościenko nad Dunajcem > Wiadomości

„Z pienińskiej biblioteki w Świat” – kolejne spotkanie

,,Z pienińskiej biblioteki w świat”- 09.08.2018r. wybraliśmy się na drugą półkulę, w oparciu o książkę M. Wojciechowskiej ,,Australia”. Bohaterowie naszego spotkania opowiadali o swoich podróżach do odległej krainy Aborygenów, gdyż byli tam kilkakrotnie, a lot samolotem trwa prawie całą dobę. Zachwyciła ich przyroda, świat zwierząt i oczywiście Wielka Rafa Koralowa. Na specjalnie przygotowanej prezentacji uczestnicy zobaczyli całą fotorelację, z zainteresowaniem przyglądali się jak wygląda życie przeciętnego Australijczyka na co dzień, w jaki sposób dzieci spędzają swój wolny czas, jak wygląda nauka w szkole, ile trwają wakacje  itp. Obejrzeliśmy film z tańcami Aborygenów, własnoręcznie nakręcony przez naszych gości, jak również film z wyprawy do Tasmanii. Nie sposób było pominąć gry na didgeridoo- gry na instrumencie Australijskich Aborygenów, którego oni sami używają od przynajmniej 1500 lat. Didgeridoo ma kształt rury, jest robione z eukaliptusów, przy tym jest bardzo pięknie ozdobione w różne wzory kropkowe, a wyglądem przypomina pienińską trombitę. Oczywiście posłuchaliśmy dźwięków didgeridoo na żywo.
Główną niespodzianką, była rozmowa video z dziećmi, które mieszkają w Brisbone – nad Oceanem Spokojnym. Uczestnicy spotkania mogli zmierzyć się ze znajomością języka angielskiego i porozmawiać ze swoimi rówieśnikami. Dowiedzieliśmy się, że w Australii teraz jest zima i temperatura kształtuje się w okolicach +18C w dzień, a nocą +5C, ale i tak poczuliśmy się jak w krainie kangurów, ponieważ w bibliotece było niesamowicie gorąco.
Na koniec dzieci wykonały mozaiki techniką kropkowania, ponieważ kropkowanie jest najbardziej charakterystycznym elementem sztuki aborygeńskiej.  Naszym gościom dziękujemy za rzetelne przygotowanie tematu.

Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku n.D  realizuje projekt ,, Z pienińskiej biblioteki w świat” , który jest finansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Partnerstwo dla książki 2018- prowadzenie działań animujących czytelnictwo w bibliotekach publicznych. Przedmiotem projektu jest przede wszystkim promowanie i propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Projekt przewiduje zorganizowanie w bibliotece 8 spotkań dla dzieci
i młodzieży z ludźmi z pasją, a także 2 spotkań autorskich dla seniorów.

Pracownicy GBP

Piknik Rodzinny

Ostrzeżenie meteo – upał i burze z gradem

Ostrzeżenie meteo – 1

Zawiadomienie o prowadzonych pracach projektowych

PRACOWNIA PROJEKTÓW BRANŻOWYCH INSTAL PROJEKT
Z SIEDZIBĄ PRZY UL. BOERNERA 6 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
informuje, że na zlecenie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie,
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków, w związku z realizacją zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej
(budowlanej i wykonawczej) związanej z realizacją zadania: Budowa gazociągu średniego ciśnienia w związku
z gazyfikacją miejscowości Łącko i Czerniec m. Łącko, Tylmanowa gm. Ochotnica Dolna oraz Krościenko nad
Dunajcem gm. Krościenko nad Dunajcem” prowadzi prace projektowe dotyczące:
BUDOWY ODCINKÓW GAZOCIĄGU ŚREDNIEGO CIŚNIENIA
W MIEJSCOWOŚCI KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM, GMINA KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM
Dokumentacja projektowa będzie obejmować odcinki sieci gazowej przedstawione na załączniku graficznym
do niniejszego zawiadomienia opisane zgodnie z umieszczoną na nich legendą , nie objęte uprzednio
opracowaną dokumentacją budowy sieci gazowej w m. Krościenko nad Dunajcem.
W związku z powyższym informujemy, iż na terenie nieruchomości wskazanych na mapie będą prowadzone
prace geodezyjne, geologiczne i projektowe mające na celu realizację wyżej wymienionej inwestycji,
a mieszkańcy Państwa miejscowości mogą otrzymywać w tej sprawie korespondencję.
Zakłada się, iż planowane prace projektowe i postępowania administracyjne będą się toczyć do grudnia 2019
roku, natomiast termin powadzenia robót budowlanych będzie możliwy do określenia dopiero po uzyskaniu
decyzji pozwolenia na budowę.

Informacja

Załacznik graficzny

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcemnodbędzie się w dniu 16 sierpnia 2018 roku (czwartek) o godzinie 1400 w Urzędzie Gminy w Krościenku n.D., Rynek 35 (sala konferencyjna II piętro).

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Zapoznanie się z wynikami kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Gminy w 2017 roku.
  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

 

Przewodniczący Komisji

Waksmundzki Krzysztof

Budowa kanalizacji sanitarnej w Grywałdzie i Hałuszowej

W ramach rozstrzygnięcia konkursu RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Gmina Krościenko  otrzymała dotację na realizację projektu pn: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem – etap I.” Projekt będzie realizowany w systemie zaprojektuj –wybuduj. W tym systemie to wykonawca, który zostanie wybrany w trybie przeprowadzonego postępowania przetargowego zobowiązany będzie do wykonania pełnej dokumentacji projektowej, obligatoryjnych pozwoleń i wykonania robót budowlanych

Planowane efekty  to budowa kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 7 km, w tym:

  1. a) w ramach kosztów kwalifikowanych:

– w miejscowości Hałuszowa o łącznej długości 3, 4 km,

– rozbudowa kanalizacji w miejscowości Grywałd – etap II o łącznej długości 2, 6 km,( ul.Kwiatowa,Podzagonie, Krótka, Rzeczna, Lubań, Wymyśle)

  1. b) w ramach kosztów niekwalifikowanych:

– budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hałuszowa (łącznik poza aglomeracją, część niekwalifikowana) 1 km.

Całkowita wartość projektu wynosi:  2 458 615,59zł

W chwili obecnej gmina na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego przygotowuje dokumentację przetargową. Planowany termin przeprowadzenia przetargu to październik-listopad 2018r

 

 

 

9 sierpnia /czwartek/ krótszy czas pracy Urzędu

I n f o r m a c j a

Z uwagi na przekroczenie obowiązujących norm temperatury i zagrożenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zarządzam skrócenie w dniu dzisiejszym tj. 09.08.br godzin pracy Urzędu Gminy do godziny 15.00

Wójt Gminy
Jan Dyda

Folk&Rock w niedzielne popołudnie w Amfiteatre

Nowa atrakcja turystyczna

W miesiącu lipcu 2018 roku  gmina zakończyła realizacje projektu Grzybek dla turysty” – budowa małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej  w miejscach widokowych na terenie gminy Krościenko”. Projekt był realizowany w  ramach konkursu PROW na lata 2014 – 2020  działanie 19.2„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Efektem projektu to wybudowanie  10 ogólnodostępnych „grzybków”  jako obiektów małej architektury turystycznej. Grzybki zostały wybudowane w miejscach widokowych w 4 sołectwach gminy  tj. Krościenko, Krośnica , Grywałd ,Tylka  oraz Hałuszowa . 


Warning: Illegal string offset 'tytul' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 55


Warning: Illegal string offset 'tresc' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 56