Sołectwa

Wykaz Sołtysów Gminy
Krościenko nad Dunajcem

 • Sołectwo Krościenko – Centrum: Franciszek Plewa,
  zam. 34- 450 Krościenko n.D ul.Jagiellońska 21  tel. 511 186 689

Prezentacja inwestycji wykonanych w ostanich latach w Sołectwie Centrum


 • Sołectwo Krościenko – Zawodzie: Katarzyna Leśniak

 • Sołectwo Kąty – Niwki: Iwona Knutelska

 • Sołectwo Tylka – Biały Potok: Malik Grażyna
  zam. 34-450 Krościenko n.D ul. Biały Potok 41, tel. 503 077 916

 • Sołectwo Grywałd: brak

 • Sołectwo Hałuszowa: Wojtaszek Krystyna

 • Sołectwo Krośnica:  Jankowski Tomasz

 • Sołectwo Dziadowe Kąty: Knutelska Małgorzata

 

Baner