Znajdujesz się na archiwalnej stronie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.


Strona została przeniesiona na adres:
www.kroscienko.pl

archiwum > Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem informuje, że podczas konsultacji społecznych projektów statutów sołectw, które odbyły się w okresie od 9 do 23 lipca bieżącego roku zostało złożonych 19 uwag i opinii. Komisja Statutowa Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem po analizie zgłoszonych uwag i opinii dokonała zmian w projektach statutów sołectw. Wobec powyższego zachodzi konieczność przeprowadzenia powtórnych konsultacji społecznych projektów statutów sołectw.

Projekt statutu sołectw dostępny jest w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem pok. nr 13, na stronie internetowej Gminy Krościenko nad Dunajcem www.kroscienko-nad-dunajcem.pl, w zakładce „Konsultacje społeczne” oraz dostępny będzie na zebraniach wiejskich, które zostaną zwołane przez poszczególnych sołtysów sołectw w okresie konsultacji społecznych tj od 14 do 28 września 2018r.

Uwagi i opinie mieszkańców prosimy składać pisemnie na formularzu, w terminie od 14 do 28 września 2018r. na zebraniu wiejskim lub u sołtysa danego sołectwa. Wypełniony formularz konsultacji społecznych  można również przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: rada@kroscienko-nad-dunajcem.pl.

Wyniki konsultacji w sprawie projektu statutu sołectwa dotyczą każdego sołectwa Gminy Krościenko nad Dunajcem i maja charakter opiniodawczy.

Tryb odwoławczy

Od decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Nowym Sączu za pośrednictwem Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

                                                                                  Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem

                                                                                  JAN DYDA

Załączniki mapowe do projektu statutów Sołectw:
KrośnicaHałuszowa, Dziadowe KątyTylka – Biały PotokGrywałdKrościenko-CentrumKrościenko-Zawodzie

 

Krościenko n.D. 14.09.2018

 


Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem zaprasza mieszkańców gminy do udziału w konsultacjach społecznych, których przedmiotem jest projekt statutu wszystkich sołectw Gminy Krościenko nad Dunajcem. Konsultacje obejmują obszar całej gminy i są skierowane do mieszkańców wszystkich sołectw.
Uwagi i opinie mieszkańców prosimy składać pisemnie na formularzu, w terminie od 9 do 23 lipca 2018r. na zebraniu wiejskim lub u sołtysa danego sołectwa. Wypełniony formularz konsultacji społecznych  można również przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail:
rada@kroscienko-nad-dunajcem.pl.

Wyniki konsultacji w sprawie projektu statutu sołectwa dotyczą każdego sołectwa Gminy Krościenko nad Dunajcem i maja charakter opiniodawczy.

 

                                                                                  Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem

                                                                                  JAN DYDA

 

FORMULARZ KONSULATACJI SPOŁECZNYCH

Statut-projekt

Zarządzenie

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektów statutów sołectw.

Załączniki mapowe do projektu statutów Sołectw:
KrośnicaHałuszowa, Dziadowe KątyTylka – Biały PotokGrywałdKrościenko-CentrumKrościenko-Zawodzie

Baner