Krościenko nad Dunajcem > Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem zaprasza mieszkańców gminy do udziału w konsultacjach społecznych, których przedmiotem jest projekt statutu wszystkich sołectw Gminy Krościenko nad Dunajcem. Konsultacje obejmują obszar całej gminy i są skierowane do mieszkańców wszystkich sołectw.
Uwagi i opinie mieszkańców prosimy składać pisemnie na formularzu, w terminie od 9 do 23 lipca 2018r. na zebraniu wiejskim lub u sołtysa danego sołectwa. Wypełniony formularz konsultacji społecznych  można również przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail:
rada@kroscienko-nad-dunajcem.pl.

Wyniki konsultacji w sprawie projektu statutu sołectwa dotyczą każdego sołectwa Gminy Krościenko nad Dunajcem i maja charakter opiniodawczy.

 

                                                                                  Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem

                                                                                  JAN DYDA

FORMULARZ KONSULATACJI SPOŁECZNYCH

Statut-projekt

Zarządzenie

Załączniki mapowe do projektu statutów Sołectw:
KrośnicaHałuszowa, Dziadowe KątyTylka – Biały PotokGrywałdKrościenko-CentrumKrościenko-Zawodzie

Baner