Krościenko nad Dunajcem > Samorząd > Urząd Gminy > Dokumenty Planistyczne

Dokumenty Planistyczne

Opracowania w toku:

 

Mapy:

Obowiązujące Miejscowe Plany Zagospodarownia Przestrzennego

 Obowiązujące Studium Uwarukowań i Kierunków Zagospodarownia Przestrzennego

 

 

 

 

Baner