Znajdujesz się na archiwalnej stronie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.


Strona została przeniesiona na adres:
www.kroscienko.pl

archiwum > Samorząd > Urząd Gminy > Dokumenty Planistyczne

Dokumenty Planistyczne

Opracowania w toku:

 

Mapy:

Obowiązujące Miejscowe Plany Zagospodarownia Przestrzennego

 Obowiązujące Studium Uwarukowań i Kierunków Zagospodarownia Przestrzennego

 

 

 

 

Baner