Struktura Urzędu

ZARZĄDZENIE NR 120.05.2018 Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcemz dnia 30 kwietnia 2018 roku 
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Struktura Urzędu do Zarządzenia  120.05.2018 

 

 

 

 

 

Baner