Znajdujesz się na archiwalnej stronie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.


Strona została przeniesiona na adres:
www.kroscienko.pl

archiwum > Wiadomości > Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej – możliwość składania wniosków

Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej – możliwość składania wniosków

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem informuje, że od dnia 24 sierpnia 2020 r. do dnia 05 października 2020 r. osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia w formie paczki żywnościowej, będące mieszkańcami Gminy Krościenko nad Dunajcem, mogą zgłaszać się do biura Ośrodka, w Ośrodku Zdrowia w Krościenku nad Dunajcem, ul. Esperanto 2, pokój nr 19, celem złożenia odpowiedniego skierowania kwalifikującego do otrzymania pomocy.

Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, mus jabłkowy, fasola po bretońsku, makaron jajeczny, płatki owsiane, ryż biały, kaszę jęczmienną, herbatniki maślane, mleko, ser podpuszczkowy dojrzewający, szynkę drobiową, szynkę wieprzową, pasztet wieprzowy, filety z makreli w oleju, cukier, miód nektarowy wielokwiatowy oraz olej rzepakowy.

Prócz wsparcia żywnościowego, realizowane będą cykliczne działania. Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (t. j. 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce.

Baner