Znajdujesz się na archiwalnej stronie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.


Strona została przeniesiona na adres:
www.kroscienko.pl

archiwum > Wiadomości > Zdalna Szkoła

Zdalna Szkoła

1 kwietnia ruszył program Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła“. W ramach projektu jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego (laptopy, tablety) niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego kształcenia. Na ten cel przeznaczono w sumie 186 milionów złotych, z których część pochodzi z budżetu Unii Europejskiej.  Program nie przewiduje wkładu własnego ze strony samorządu. Na zakup sprzętu można uzyskać od 35 tysięcy do 100 tysięcy złotych w zależności od liczby uczniów w określonej gminie lub powiecie.

Gmina Krościenko nad Dunajcem, na zakup sprzętu komputerowego pozyskała 60.000,00 zł. Pozyskane z rządowego programu „Zdalna Szkoła” środki pozwoliły  zakupić 23 nowe notebooki i 9 tabletów z oprogramowaniem, które będą służyć uczniom do zdalnych lekcji, oraz w pracowniach szkolnych po powrocie do normalnej nauki. Notebooki i tablety posiadają rekomendowane parametry techniczne sprzętu do prowadzenia lekcji
w modelu zdalnym.

Notebooki i tablety trafiły już do szkół na ternie Gminy Krościenko nad Dunajcem. Dyrektorzy placówek przekazują sprzęt najbardziej  potrzebującym uczniom. Użyczenie odbywa się na wniosek rodzica,  po podpisaniu umowy użyczenia.

 

Agata Sobkowiak
Kierownik ZEAS

Baner