Znajdujesz się na archiwalnej stronie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.


Strona została przeniesiona na adres:
www.kroscienko.pl

archiwum > Wiadomości > Konkurs fotografoczny -„Zasmakuj się w… książkach”

Konkurs fotografoczny -„Zasmakuj się w… książkach”

Regulamin konkursu fotograficznego pt. „Zasmakuj się w… książkach”
organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Krościenku nad Dunajcem.

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku nad Dunajcem, zwana dalej Organizatorem.
 2. Konkurs ma na celu zachęcenie czytelników i mieszkańców Gminy Krościenko nad Dunajcem do aktywności twórczej, pobudzania i rozwijania zainteresowań czytelniczych i działalności artystycznej w dziedzinie fotografii.
 3. Konkurs ma zasięg lokalny: dotyczy czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku nad Dunajcem a także mieszkańców gminy Krościenko nad Dunajcem.
 4. Konkurs wyszczególnia dwie kategorie wiekowe

– dzieci i młodzież do 18 roku życia,

– dorośli

 1. Nadesłane prace oceni jury, powołane przez Kierownika GBP, w skład którego wejdą pracownicy biblioteki.
 2. Nagrody książkowe, ufundowane zostaną przez bibliotekę.
 3. Nagrodzone zostaną trzy najciekawsze, kreatywne fotografie w dwóch kategoriach wiekowych. Przewidziane są również wyróżnienia dla dzieci
  do lat 12.

8.Wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej i facebooku Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku nad Dunajcem.

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku n.D i  mieszkańcy gminy Krościenko nad Dunajcem.
 2. Każdy czytelnik może przysłać od 1 do 2 fotografii.
 3. Prace konkursowe należy zgłaszać mailowo, na adres biblioteka@kroscienko-nad-dunajcem.pl, lub zostawić w komentarzach pod zamieszczonym postem konkursowym na facebooku biblioteki.
 4. Tematykę zdjęcia powinna stanowić książka w dowolnym miejscu :
  w kuchni przy dobrej kawie, na tarasie, na  podwórku, czy w ogródku. Z uwagi na koronowirusa tylko te miejsca gdzie możemy przebywać i czytać.
 5. Każde zgłoszenie powinno zawierać:
  Imię i Nazwisko zgłaszającego, telefon kontaktowy (w przypadku osób nieletnich telefon kontaktowy do rodziców),wiek osoby wykonującej zdjęcie.
  7. Na prace czekamy do 10 maja 2020r.
  8. Autorzy wybranych zdjęć, zostaną powiadomieni telefonicznie.
  9 .Zwycięzcy będą mogli odebrać nagrody w siedzibie GBP w Krościenku n.D, przy zachowaniu wszystkich środków ostrożności, końcem maja br.

Postanowienia końcowe
1. Autorzy prac zachowują prawa autorskie.
2. GBP w Krościenku nad Dunajcem zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania zgłoszonych fotografii w celu promocji konkursu, organizowanego przez bibliotekę.
3. Zgłoszenie zdjęcia i wypełnienie wszystkich warunków konkursu jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.

 

Baner