Znajdujesz się na archiwalnej stronie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.


Strona została przeniesiona na adres:
www.kroscienko.pl

archiwum > Wiadomości > Kolejna inwestycja gminna przekazana do użytkowania!

Kolejna inwestycja gminna przekazana do użytkowania!

W dniu dzisiejszym Komisja powołana przez Wójta Gminy dokonała odbioru inwestycji p.n. Przebudowa istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej  “Bulwar spacerowy pod Księży Las”. Ścieżka wykonana została w technologii mineralno-bitumicznej na długości 912,5mb i obejmowała również wykonanie elementów małej architektury – ławki i kosze uliczne na placykach z kostki brukowej.
Koszt zrealizowanego  przez Gminę przedsięwzięcia wynosi 427 000,00zł.
Na to zadanie Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski udzielił pomocy finansowej w wysokości 300  000,00  zł

udzielił pomocy finansowej w wys. 300.000,00 zł.

Baner