Krościenko nad Dunajcem > Wiadomości > Zakończenie prac przy drodze wojewódzkiej 969

Zakończenie prac przy drodze wojewódzkiej 969

Zakończyła się inwestycja na drodze wojewódzkiej pod nazwa „Modernizacja odcinków DW 969 na obszarze Gminy Krościenko nad Dunajcem, finansowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.
W czwartek 31 października 2019 r. nastąpił odbiór końcowy robót związanych z wykonaniem przebudowy drogi wojewódzkiej. Wykonawcą inwestycji o wartości ponad 4 mil. zł była firma STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o. z Wrocławia. W ten sposób udało się zakończyć remont najbardziej zniszczonego odcinka jezdni na ul. Jagiellońskiej w Krościenku nad Dunajcem.
Zakres robót obejmował m.in.: przebudowę drogi w kilometrażu odc. 080 od 5+810 do 6+050 i od 6+120 do 6+879 w granicach istniejącego pasa drogowego, obejmującego wymianę nawierzchni bitumicznej wraz z warstwami podbudowy, przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi zlokalizowanymi w kilometrażu drogi, remont ścieków przykrawężnikowych z kostki granitowej, remont chodnika, wbudowanie krawężnika granitowego i betonowego, remont przepustów drogowych, remont kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej.
Zadanie zostało głoszone do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V – A Polska – Słowacja 2014 – 2020. Zamawiający Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

 

Baner