Krościenko nad Dunajcem > Wyroznione > Inwestycje w Gminie Krościenko nad Dunajecm

Inwestycje w Gminie Krościenko nad Dunajecm

W Grywałdzie trwają prace budowlane przy przebudowie ul.Pienińskiej.
Termin realizacji przewidziany jest do 30 listopada 2019.
Zakres robót obejmuje budowę prawostronnego chodnika i wykonanie nowej nawierzchni mineralno-bitumicznej.
Zadanie współfinansowanie jest ze środków krajowych – Funduszu Dróg Samorządowych.
W Krościenku –  Centrum wykonawca realizuje ścieżkę pieszo-rowerową, tzw. “Bulwar spacerowy Pod Księży Las”.
Ścieżka o nawierzchni asfaltowej dofinansowana jest ze środków Marszałka Województwa Małopolskiego i wykonana zostanie w terminie do 15 listopada 2019r.
Przy  ulicy  Kingi-Pienińska w Krościenku n.D trwa przebudowa skrzyżowania.
Termin zakończenia ustalony został do 15 listopada 2019r.

Rozpoczęły się prace inwestycyjne  “Rozbudowy drogi powiatowej nr 1636K Krościenko-Szczawnica, realizowanej jako “Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – etap II “   i obejmuje odcinek od ul.Zdrojowej w Krościenku n.D do granicy z miejscowością Szczawnica. Inwestycja finansowana jest ze środków UE, Powiatu Nowotarskiego i Gminy Krościenko n.D

Na ul.Lipowej w Grywałdzie położony został destrukt drogowy.

.

Baner