VIII Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Zapraszam Mieszkańców Gminy Krościenko nad Dunajcem

na VIII Sesję Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

            Sesja odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 roku  (czwartek) o  godzinie 1400 w budynku Urzędu Gminy
w  Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35, (sala konferencyjna II piętro).

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krościenko nad Dunajcem.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Krościenko – Tylka.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Grywałd – Krośnica 1”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu o pow. ok. 370m2.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu o pow. ok. 400m2.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany tytułu Uchwały Nr VII/56/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 16 maja 2019 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/324/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krośnicy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krośnicy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Województwa Małopolskiego realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa pobocza na chodnik drogi wojewódzkiej 969 Nowy Targ – Nowy Sącz odcinek 080 km 3+264,44 do 3+850,07 strona lewa w miejscowości Grywałd.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego w Krakowie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania do Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2019.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku nad Dunajcem za rok 2018.
 19. Przedstawienie „Raportu o stanie Gminy Krościenko nad Dunajcem za rok 2018”.
 20. Debata nad raportem.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem za rok 2018.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krościenko nad Dunajcem za rok 2018.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Krościenko nad Dunajcem za rok 2018.
 24. Odpowiedzi na interpelacje.
 25. Wolne wnioski.
 26. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

GABRYŚ STANISŁAW

Wianki na Dunajcu

Zagłosuj w plebiscycie na policjanta z Krościenka

Asp. sztab. Maciej Kozłecki pracujący w Komisariacie Policji w Krościenku n.D został nominowany do nagrody w plebiscycie POLICJANT ROKU. Potrzebne są Państwa głosy.

Głosowanie będzie trwać od 14 czerwca 2019 r. do 17 lipca 2019 r. do godz. 21:00. Plebiscyt jest organizowany przez Gazetę Krakowską, pod honorowym patronatem Wojewody Małopolskiego i we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie.
Głosowanie w Plebiscycie odbywa się na dwa sposoby: za pomocą SMS Premium oraz za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu.
Na Pana Macieja głosować można wysyłając sms o treści KRP.38 na numer 72355 lub poprzez KLIK-a TUTAJ

Festyn Parafialny zapraszamy w niedzielę 23 czerwca

Dzień Dziecka w Krościenku – fotorelacja

IV Międzygminny Dzień Talentów

W dniu 07.06.2019 r. w Krościenku n.D w Amfiteatrze „Pod Wierzbą” odbył się IV Międzygminny Dzień Talentów pod patronatem Wójta Gminy Krościenko n.D, zorganizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Krościenku n.D i Centrum Kultury i Promocji w Krościenku n.D.

W konkursie wzięło udział 58 uczniów z 8 szkół: Szkoły Podstawowej w Sromowcach Niżnych, Szkoły Podstawowej w Sromowcach Wyżnych, Szkoły Podstawowej w Maniowach, Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Tylmanowej, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Szczawnicy, Szkoły Podstawowej w Szlachtowej, Szkoły Podstawowej nr 2 w Krościenku n.D i Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krościenku n.D.

Jury w składzie: Pani Antonina Morawczyńska, Pani Milena Sołtys- Walosik i Pan Adam Musiał oceniało uczestników, którzy prezentowali swoje talenty w 4 kategoriach: muzycznej, scenicznej, plastycznej i rodzinnej. Nagrody dla zwycięzców ufundowali: Wójt Gminy Krościenko n.D, Centrum Kultury i Promocji w Krościenku n.D, Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. A. Mickiewicza w Krościenku n.D,  Fundacja Dzieci Pienin, oraz sklepy: Delikatesy Centrum, Supermarket Mila, Supermarket Rajski.

Serdecznie dziękujemy również Dyrekcji Kingi Pienińskiej za przekazanie wody mineralnej, pracownikom GOPR –sekcja operacyjna Krościenko za udostępnienie ścianki wspinaczkowej oraz Annie i Andrzejowi Borkowskim za zaprojektowanie i wykonanie szyldu Międzygminnego Dnia Talentów.

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i uczestnikom! Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu za rok.

Wyniki:

Występ rodzinny

1 miejsce: Lidia Topolska, Karol Topolski, Michał Topolski

Zespół Szkolno- Przedszkolny im. mjra Henryka Sucharskiego w Tylmanowej

2 miejsce: Aleksandra Kalisz, Anna Kalisz

Szkoła Podstawowa w Sromowcach Niżnych

3 miejsce: Sara Jarosz, Martyna Jarosz

Krościenko nad Dunajcem

Wyróżnienie: Zofia Szczepaniak, Mateusz Szczepaniak

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera w Szczawnicy

Talent sceniczny– grupa starsza

1 miejsce: Paulina Król, Marta Waksmundzka

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Krościenku n. D

2 miejsce: Grupa LIKE CHEER

Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana w Maniowach

3 miejsce: Martyna Kobylarczyk

Szkoła Podstawowa w Sromowcach Wyżnych

Wyróżnienie: Aleksandra Migdał

Szkoła Podstawowa w Sromowcach Niżnych

Talent sceniczny– grupa młodsza

1 miejsce: Maja Półchłopek, Kornelia Bierzanowska

Szkoła Podstawowa w Sromowcach Niżnych

2 miejsce: Anna Jankowska

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. A. Mickiewicza w Krościenku n.D

3 miejsce: Miłosz Majkrzak, Jan Przychodzki

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. A. Mickiewicza w Krościenku n.D

Wyróżnienie: Laura Dyda

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. A. Mickiewicza w Krościenku n.D

Talent muzyczny– grupa starsza

1 miejsce: Zuzanna Gierczyk

Zespół Szkolno- Przedszkolny im. mjra Henryka Sucharskiego w Tylmanowej

2 miejsce: Konrad Bańkosz

Szkoła Podstawowa w Sromowcach Wyżnych

3 miejsce: Norbert Jandura, Karol Malik, Paweł Kacwin

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. A. Mickiewicza w Krościenku n.D

Wyróżnienie: Aleksandra Mastalska, Bartłomiej Trzeszczoń

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera w Szczawnicy

Wyróżnienie: Anna Chrobak, Anna Derkacz, Julia Klos

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. A. Mickiewicza w Krościenku n.D

Talent muzyczny– grupa młodsza

1 miejsce: Bartłomiej Opyd

Zespół Szkolno- Przedszkolny im. mjra Henryka Sucharskiego w Tylmanowej

2 miejsce: Łucja Kozłecka

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. A. Mickiewicza w Krościenku n.D

3 miejsce: Maria Regiec, Pola Tober

Szkoła Podstawowa w Sromowcach Niżnych

Wyróżnienie: Uczennice klasy 2

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. A. Mickiewicza w Krościenku n.D

Talent plastyczny– grupa starsza

1 miejsce: Karolina Kwiatek

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. A. Mickiewicza w Krościenku n.D

2 miejsce: Igor Mendrala

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szlachtowej

3 miejsce: Agnieszka Dyda

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Krościenku n. D

Talent plastyczny– grupa młodsza

1 miejsce: Agnieszka Kołek

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. A. Mickiewicza w Krościenku n.D

2 miejsce: Liliana Głodek

Szkoła Podstawowa w Sromowcach Niżnych

3 miejsce: Kacper Mirek

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. A. Mickiewicza w Krościenku n.D

II Przegląd Folkloru Pienin Gorców i Podhala „Nuta Dunajca”

W dniach 01-02.06.2019 roku w Maniowach odbył się II Przegląd Folkloru Pienin Gorców i Podhala „Nuta Dunajca”. Przegląd organizowany jest w formie konkursu na który składają się: konkurs muzyk ludowych konkurs, instrumentalistów ludowych, konkurs śpiewaków ludowych, konkurs gawędziarzy i recytatorów, konkurs mistrz-uczeń. Celem konkursu jest kultywowanie oraz popularyzowanie tradycji związanej z niematerialnym dziedzictwem kultury terenów górskich jakim jest śpiew, gwara i muzyka ludowa. Uczestnicy konkursu poszczególnych konkurencji oceniani są w jednej z trzech kategorii: dziecięca – od 7 do 13 lat młodzieżowa – od 14 do 17 lat dorosła – od 18 lat.

Patronat nad przeglądem objęli: Wójt Gminy Czorsztyn, Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem, Wójt Gminy Ochotnica Dolna, Burmistrz Miasta
i Gminy Szczawnica oraz Starosta Nowotarski.

W tegorocznym przeglądzie udział wzięli również przedstawiciele Gminy Krościenko nad Dunajcem i zajęli następujące miejsca w poszczególnych konkursach i kategoriach:

W kategorii dziecięcej:

w konkursie śpiewu solowego: 

II miejsce – Honorata Błażusiak „Grywałdzkie Nucicki”

w konkursie grup śpiewaczych:

III miejsce – dziewczęta „Grywałdzkie Nucicki” i chłopcy „Trzy Korony” – zespół działający przy Szkole Podstawowej w Grywałdzie

W kategorii młodzieżowej:

w konkursie śpiewu solowego:

I miejsce – Kinga Gabryś „Grywałdzkie Nucicki”

w konkursie grup śpiewaczych:

I miejsce – „Grywałdzkie Nucicki”

W kategorii dorośli:

w konkursie muzyk góralskich:

II miejsce – Muzyka Jaśka Kubika

III miejsce – Muzyka Marka Szczepaniaka

w konkursie instrumentalistów:

I miejsce – Tomasz Bodziarczyk

II miejsce – Wiesław Majerczak

 

Puchar Wójta Gminy Krościenko n.D w piłce nożnej szkół podstawowych

 

                              K O  M  U N I K A T

               

                      PUCHAR WÓJTA GMINY KROŚCIENKO n. D

                                W  PIŁCE NOŻNEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

                                              / KLASY  V i MŁODSI /

 

 

                          

                

  Organizator:   Powiatowe Centrum Kultury Nowy Targ, Urząd Gminy Krościenko n. D

Data:                7.06.2019 r

Miejsce:            Boisko sportowe KS ‘ Sokolica „ Krościenko n. D

Ilość drużyn:     8

System gier:      „ z podziałem na grupy „

Sędzia główny:  Tomasz Kudas

 

 

 WYNIKI

 

                    Grupa A  

 1. Szkoła Podstawowa Krośnica –  Szkoła Podstawowa Nr 2 Szczawnica               5 : 0
 2. Szkoła Podstawowa Krośnica  –  Szkoła Podstawowa Grywałd                            4 : 1
 3. Szkoła Podstawowa Frydman   –  Szkoła Podstawowa Nr 2 Szczawnica               5 : 0
 4. Szkoła Podstawowa Frydman  – Szkoła Podstawowa Grywałd                             7 : 1
 5. Szkoła Podstawowa Grywałd    – Szkoła Podstawowa Nr 2 Szczawnica                8 : 0
 6. Szkoła Podstawowa Frydman – Szkoła Podstawowa Krośnica                            1 : 0

 

 

Kolejność  w grupie:

 

 1. Szkoła Podstawowa Frydman
 2. Szkoła Podstawowa Krośnica
 3. Szkoła Podstawowa Grywałd
 4. Szkoła Podstawowa Nr 2 Szczawnica

 

        Grupa B

1.Szkoła Podstawowa Nr 2 Krościenko  – Szkoła Podstawowa Nr 1 Krościenko             5 : 1

2.Szkoła Podstawowa Sromowce Niżne   –   Szkoła Podstawowa Tylmanowa                 3 : 3

3 Szkoła Podstawowa Sromowce Niżne –  Szkoła Podstawowa Nr 2 Krościenko            9 : 1

 1. 4. Szkoła Podstawowa Tylmanowa – Szkoła Podstawowa Nr 1 Krościenko   13 : 0

5 Szkoła Podstawowa Tylmanowa– Szkoła Podstawowa Nr 2 Krościenko                       4 : 1  

6.Szkoła Podstawowa Sromowce Niżne – Szkoła Podstawowa Nr 1 Krościenko             9 : 1

 

 

   Kolejność w grupie:

 

 1. Szkoła Podstawowa Sromowce Niżne
 2. Szkoła Podstawowa Tylmanowa
 3. Szkoła Podstawowa Nr 2 Krościenko n. D
 4. Szkoła Podstawowa Nr 1 Krościenko n. D

 

O miejsce VII

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 Krościenko – Szkoła Podstawowa Nr 2 Szczawnica                  4 : 3

 

O miejsce V

 

Szkoła Podstawowa Grywałd – Szkoła Podstawowa Nr 2 Krościenko                               3 : 2

 

O miejsce III

 

Szkoła Podstawowa  Krośnica  – Szkoła Podstawowa Tylmanowa                                     3 : 1

 

        O miejsce I

 

Szkoła Podstawowa Frydman  –  Szkoła Podstawowa Sromowce Niżne                            6 : 2

 

 

KLASYFIKACJA  KOŃCOWA:

 

    

     1  miejsce    Szkoła Podstawowa Frydman

    2  miejsce    Szkoła Podstawowa  Sromowce Niżne

    3  miejsce    Szkoła Podstawowa  Krośnica                                                    

4  miejsce    Szkoła Podstawowa Tylmanowa

    5  miejsce    Szkoła Podstawowa Grywałd

    6  miejsce    Szkoła Podstawowa Nr 2 Krościenko n. D

    7  miejsce    Szkoła Podstawowa Nr 1 Krościenko n. D

    8  miejsce    Szkoła Podstawowa Nr 2 Szczawnica

  

         Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrany został  Rafał Borzęcki

 Szkoły Podstawowej w Sromowcach Niżnych     

 

                                                   

                                                                                   Komunikat sporządził

                                                                                            Koordynator Sportu PCK Nowy Targ

                                                                                                                 Józef Dyda

 

Krościenko n. D  7.06.2019 r.

 

  

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracujące soboty w placówkach ARiMR

Pracujące soboty w placówkach ARiMR

Wnioski o dopłaty jeszcze do 25 czerwca

Najbliższe soboty, 8 i 15 czerwca będą w placówkach ARiMR dniami pracy. Biura czynne będą – jak na co dzień – w godzinach 7.30 – 15.30.

Natomiast 21 czerwca, w piątek po Bożym Ciele, placówki ARiMR będą nieczynne.

Przypominamy, że – choć podstawowy termin ubiegania się o dopłaty minął 31 maja – jeszcze do 25 czerwca składać można wnioski. Trzeba jednak pamiętać, że należne płatności będą obniżone o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.

Szczegółowe informacje:

 


Warning: Illegal string offset 'tytul' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 55


Warning: Illegal string offset 'tresc' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 56