Życzenia Wielkanocne

Współpraca międzypokoleniowa

Modzi muzycy z naszej gminy  uczą się gry na instrumentach pod okiem kapelmistrza i doświadczonych członkow  Orkiestry Dętej OSP z Krościenka nad Dunajcem.

Zaproszenie na majówkę do Krościenka

 

Jubileusz 100 lat urodzin Pani Anny Zaziąbł z Krościenka nad Dunajcem

 

W dniu 9 kwietnia 2019 roku, rocznicę 100 lat urodzin obchodziła Pani Anna Zaziąbł, mieszkanka Krościenka nad Dunajcem. Ten dzień, to nie tylko wielki zaszczyt dla Jubilatki, to nie tylko święto rodzinne, ale również ważne wydarzenie w historii Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Z okazji setnych urodzin Pani Anna Zaziąbł przyjęła wielu gości z życzeniami wszelkiej pomyślności i kolejnych jubileuszy w zdrowiu i pogodzie ducha.

Z  życzeniami przybył również Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem Pan Jan Dyda wraz
z Zastępcą Panem Tadeuszem Topolskim i Zastępcą kierownika USC Panią Agatą Sobkowiak. Przybyli wręczając jubilatce kwiaty oraz upominek, życzyli wielu kolejnych lat w zdrowiu oraz samych radosnych dni w gronie życzliwych, troskliwych najbliższych jej sercu osób.

Jubilatka otrzymała również list gratulacyjny od Premiera Mateusza Morawieckiego oraz Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika. List gratulacyjny oraz  życzenia od Prezes ZUS przekazała przedstawicielka inspektoratu ZUS w Nowym Targu Pani Urszula Słowik.

W tej wzruszającej uroczystości Jubilatce towarzyszyła rodzina oraz Pan Jan Kubik i Marian Jarosz, którzy swoim śpiewem i dowcipem sprawili Jubilatce oraz zebranym gościom wiele radości.  Uroczystość wypełniona szeregiem wspomnień Jubilatki, przebiegła w miłej, rodzinnej atmosferze. Dopełnieniem uroczystości jubileuszowej był tort urodzinowy oraz lampka szampana.

Serdecznie gratulujemy tak pięknego jubileuszu, życzymy Pani Annie na kolejne lata dużo  dobrego zdrowia, pogody ducha, cierpliwości w zmaganiu się z wszelkimi niedogodnościami dnia codziennego oraz jeszcze wielu lat zasłużonego odpoczynku w cieple rodzinnego klimatu.

 

Z-ca Kierownika USC

Agata Sobkowiak

 

Spotkania profilaktyczne z wykorzystaniem walizki edukacyjnej

 

W trosce o bezpieczeństwo społeczeństwa, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani przy Urzędzie Gminy w Krościenku n.D  wraz z Wójtem Gminy Krościenko zainicjowała przeprowadzenie  szkolenia nauczycieli szkół podstawowych, średnich oraz rodziców  z  terenu naszej gminy z zakresu profilaktyki i  przeciwdziałaniu narkomanii z użyciem  ” walizki edukacyjnej”.

Jest to realizacja kampanii o charakterze edukacyjno – profilaktycznym pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”, którą prowadzą policjanci z nowotarskiej Komendy Policji -jako spotkania profilaktyczne dotyczące zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i nowych narkotyków.

Już w miesiącu kwietniu 2019r. w dwóch  naszych  szkołach, Zespół ds. Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu przeprowadzi spotkania z wykorzystaniem „walizki edukacyjnej”   z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Walizka wyposażona jest w imitację środków psychoaktywnych i przyrządów służących do ich przechowywania, przygotowywania oraz zażywania. Nie każdy dorosły wie, jak wyglądają współczesne narkotyki. Rodzice, opiekunowie i nauczyciele czasami nie są świadomi, że niepozorna piłka, atrapa baterii, czy brelok może służyć do ich ukrywania.

Zatem apelujemy do osób, które mogą mieć kontakt z narkotykami, z dopalaczami, aby pamiętały, że jest to trucizna i każde jej zażycie wiąże się z poważnym ryzykiem dla zdrowia, a nawet życia.

Zapraszamy na kiermasz świąteczny

Bezpłatne badania mamograficzne

Zakończenie Programu Operacyjnego “Pomoc Żywnościowa”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku n.D zakończył realizację wsparcia z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) finansowanego ze środków Unii Europejskiej (FEAD) i ze środków krajowych (budżet państwa).

W 2018 roku z Podprogramu 2017-2018 i Podprogramu 2018-2019 skorzystało 149 rodzin, w tym 533 osoby. Wartość pomocy to 126 190,41zł, waga przekazanej pomocy żywnościowej to 25 493,08 kg.

W 2019 roku rozdystrybuowano żywność o wartości 99 279,74zł, waga przekazanej pomocy żywnościowej to 19 132,40 kg.

W roku 2019 roku z Banku Żywności przyjechały dwa tiry z żywnością: 07 marca i 04 kwietnia. Gmina nie poniosła kosztów przywozu żywności. Był on ponoszony przez Bank Żywności, a ostatni transport z dnia 04 kwietnia został nieodpłatnie dostarczony dzięki uprzejmości i wielkiemu sercu Właścicieli Firmy BATIM ze Starego Sącza.

Serdecznie dziękujemy Właścicielom Firmy BATIM za pomoc w nieodpłatnym przewiezieniu żywności
w dniu 04 kwietnia 2019 roku.

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich – wyniki

W dniu 7 kwietnia 2019 r. W Gminie Krościenko nad Dunajcem odbyły się wybory Sołtysów i Rad Sołeckich. Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów:

 

SOŁECTWO DZIADOWE KĄTY

KANDYDACI NA SOŁTYSA:

KNUTELSKA MAŁGORZATA KATARZYNA –           34

KANDYDACI DO RADY SOŁECKIEJ:

KOŁEK PAWEŁ

KOWALCZYK BARTŁOMIEJ

MAJKRZAK ANDRZEJ

TKACZ ANNA

WAKSMUNDZKI KRZYSZTOF

Wynik wyborów:

SOŁTYS:

KNUTELSKA MAŁGORZATA KATARZYNA

RADA SOŁECKA:

KOŁEK PAWEŁ

KOWALCZYK BARTŁOMIEJ

MAJKRZAK ANDRZEJ

TKACZ ANNA

WAKSMUNDZKI KRZYSZTOF


SOŁECTWO HAŁUSZOWA

KANDYDACI NA SOŁTYSA:

KOŁEK STANISŁAW – 48

WOJTASZEK KRYSTYNA – 71

KANDYDACI DO RADY SOŁECKIEJ:

BĄK JAN – 44

GRUCA JAN – 40

KLAG MATEUSZ ADAM – 58

KLIMCZAK WANDA – 47

KOWALCZYK MARCIN – 43

KURUC ANDRZEJ – 25

MALIK JÓZEF – 36

OPOKA KRZYSZTOF PIOTR – 61

SYDORIAK STANISŁAW – 46

Wynik wyborów:

 

SOŁTYS:

WOJTASZEK KRYSTYNA

RADA SOŁECKA:

BĄK JAN

KLAG MATEUSZ ADAM

KLIMCZAK WANDA

OPOKA KRZYSZTOF PIOTR

SYDORIAK STANISŁAW


SOŁECTWO KĄTY – NIWKI:

KANDYDACI NA SOŁTYSA:

KNUTELSKA IWONA – 40

KANDYDACI DO RADY SOŁECKIEJ:

BŁAŻUSIAK JADWIGA – 27

CHLIPAŁA ANNA – 19

DYDA JAN – 24

GABRYŚ BOGDAN – 31

KOTERBA JÓZEF – 29

KOTERBA ŁUKASZ – 26

Wynik wyborów:

SOŁTYS:

KNUTELSKA IWONA

RADA SOŁECKA:

BŁAŻUSIAK JADWIGA

DYDA JAN

GABRYŚ BOGDAN

KOTERBA JÓZEF

KOTERBA ŁUKASZ


SOŁECTWO KROŚCIENKO – CENTRUM:

KANDYDACI NA SOŁTYSA:

CEPUCH ANDRZEJ STANISŁAW – 124

PLEWA FRANCISZEK – 165

 

KANDYDACI DO RADY SOŁECKIEJ:

BODZIARCZYK LUDWIK

CHROBAK JAN

DULA JERZY

JAWOR STANISŁAW JAN

ŚNIEGOŃ BARBARA

Wynik wyborów:

SOŁTYS:

PLEWA FRANCISZEK

RADA SOŁECKA:

BODZIARCZYK LUDWIK

CHROBAK JAN

DULA JERZY

JAWOR STANISŁAW JAN

ŚNIEGOŃ BARBARA


SOŁECTWO KROŚCIENKO – ZAWODZIE:

KANDYDACI NA SOŁTYSA:

BIEL GRZEGORZ JAN – 93

LEŚNIAK KATARZYNA – 108

 

KANDYDACI DO RADY SOŁECKIEJ:

KACWIN DOMINIK JAN – 113

KLOS KRZYSZTOF JAN – 78

MAJKRZAK KAZIMIERZ PIOTR – 94

MIKŁUSIAK MARIOLA – 96

SKUBISZ GERWAZY – 110

STOŁOWSKI ANDRZEJ – 87

Wynik wyborów:

SOŁTYS:

LEŚNIAK KATARZYNA

RADA SOŁECKA:

KACWIN DOMINIK JAN

MAJKRZAK KAZIMIERZ PIOTR

MIKŁUSIAK MARIOLA

SKUBISZ GERWAZY

STOŁOWSKI ANDRZEJ


SOŁECTWO KROŚNICA:

KANDYDACI NA SOŁTYSA:

JANKOWSKI TOMASZ – 170

KANDYDACI DO RADY SOŁECKIEJ:

CZECHOWSKI BARTŁOMIEJ GRZGORZ – 100

GÓRECKA BEATA AGNIESZKA – 133

KUNDZIARZ MARIAN – 126

MSZANIK KRYSTYNA – 60

SAS PIOTR – 77

TKACZYK WŁADYSŁAW – 74

WOLSKI BRONISŁAW – 84

Wynik wyborów:

SOŁTYS:

JANKOWSKI TOMASZ

RADA SOŁECKA:

CZECHOWSKI BARTŁOMIEJ GRZGORZ

GÓRECKA BEATA AGNIESZKA

KUNDZIARZ MARIAN

SAS PIOTR

WOLSKI BRONISŁAW


SOŁECTWO TYLKA – BIAŁY POTOK

KANDYDACI NA SOŁTYSA:

MALIK GRAŻYNA – 95

MALIK JAN – 62

KANDYDACI DO RADY SOŁECKIEJ:

BŁAŻUSIAK JAN – 54

DYDA STANISŁAW – 51

GABRYŚ FRANCISZEK – 65

KOWALCZYK KRYSTYNA – 55

MALIK ANDRZEJ – 66

OLEŚ PIOTR – 69

REGIEC STANISŁAW – 30

Wynik wyborów:

SOŁTYS:

MALIK GRAŻYNA

RADA SOŁECKA:

BŁAŻUSIAK JAN

GABRYŚ FRANCISZEK

KOWALCZYK KRYSTYNA

MALIK ANDRZEJ

OLEŚ PIOTR

 

W   Sołectwach Dziadowe Kąty i Krościenko – Centrum zarejestrowano pięciu kandydatów do Rady Sołeckiej.

Statuty Sołectw stanowią, że Rada Sołecka liczy od 3 do 5 członków, czyli liczba zarejestrowanych kandydatów jest równa liczbie członków Rady Sołeckiej określonej w Statutach Sołectw.

Zgodnie z § 42 ust.4 Statutów Sołectw stanowiących załączniki do Uchwały Nr XLIII/385/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Krościenko nad Dunajcem (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018r., poz. 6955) cyt.:

„Jeżeli w wyborach do Rady Sołeckiej zarejestrowana liczba kandydatów jest równa lub mniejsza od maksymalnej liczby członków Rady Sołeckiej określonej w Statucie, głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych członków Rady Sołeckiej uważa się zarejestrowanych kandydatów”

Mając powyższe na względzie w Sołectwach Dziadowe Kąty i Krościenko – Centrum nie przeprowadzono głosowania w sprawie wyboru Rad Sołeckich, a za wybranych członków Rad Sołeckich uznano zarejestrowanych kandydatów.


Warning: Illegal string offset 'tytul' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 55


Warning: Illegal string offset 'tresc' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 56