Rajd Doliną Dunajca – ruszyły zapisy

Rajd rowerowy Doliną Dunajca to wyjątkowa trasa i atmosfera na mecie. Jest to impreza rekreacyjna dla każdego pasjonata „dwóch kółek”, podczas której będziecie mogli miło spędzić czas na swoich jednośladach nie martwiąc się o nic, my zadbamy o resztę. Trasa poprowadzona jest malowniczą Doliną tytułowego Dunajca, która wystartuje z Krościenka n.Dunajcem z Pienin, a zawita też nad jezioro czorsztyńskie, w Gorce, Beskid Wyspowy, kwitnące sady łąckie. Na trasie będziemy przejeżdżać obok zapory wodnej i zamku w Niedzicy, pojedziecie też wyjątkową drogą na Przełęcz Knurowską, gdzie na odcinku 5 km czeka na Was 49 zakrętów. Gwarantuje to piękne widoki, nawet z Tatrami w tle i urozmaicenie. Dystans ok. 94 km i 1500 metrów przewyższenia zapewni idealny trening o tej porze roku.
Dodatkowo podczas Rajdu dla żądnych wyzwań, przygotowaliśmy 3 odcinki, gdzie jako Challenge będą mogli sprawdzić na ile ich stać. Na każdym odcinku 10 najlepszych kobiet i 10 najlepszych mężczyzn będzie zdobywało punkty do klasyfikacji końcowej, a najlepsze szóstki otrzymają trofea sportowe i atrakcyjne nagrody rzeczowe. Na zakończenie dekoracji odbędzie się konkurs dla wszystkich uczestników, w którym będzie można zdobyć atrakcyjne nagrody. Na trasie rajdu i na mecie czekają na Was obfite bufety i pyszny ciepły posiłek przygotowany przez Karczmę Dunajec z Krościenka. Nasze miasteczko zlokalizowane nad samym Dunajcem przy Karczmie Dunajec jest idealnym miejscem do nawiązywania nowych znajomości i sielanki po wspólnej jeździe.

Trasa Rajdu poprowadzona została najbardziej malowniczymi terenami w okolicy Krościenka nad Dunajcem, a że okolice są wyjątkowo atrakcyjne, nie tylko widokowo, ale i historycznie to warto tu być. Każdy znajdzie coś dla siebie, piękne widoki, rzeki, kręte podjazdy i zjazdy, zamki, potężną zaporę w Niedzicy, kwitnące sady Łąckie, przełom Dunajca w Tylmanowej, dzikie ścieżki, pasma Pienin, Gorc, Beskidu Wyspowego i Sądeckiego, sielankę w naszym miasteczku nad samym brzegiem wartkiego Dunajca. Zresztą zobaczcie na zdjęciach, a 3 maja 2019 sami tego doświadczcie. Zapraszamy!

Więcej na stronie : http://rajddolinadunajca.pl

Zakończenie robót przy drodze gminnej w Hałuszowej

Zakończono roboty inwestycyjne „Przebudowy drogi gminnej w Hałuszowej” , obejmujące     zabezpieczenie    terenu, przebudowę linii wodociągowej, cieku przydrożnego typ głęboki     drogowy, przebudowę    linii oświetleni ulicznego oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej.
Zadanie     współfinansowane jest przez  Wojewodę Małopolskiego w ramach „Rządowego Programu na rzecz    Rozwoju oraz Konkurencyjności  Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”.

Koszt zadania wyniósł 694.955,84zł, w tym dofinansowanie 501. 156,00zł.

 

Funduszu Sprawiedliwości dla strażaków z Gminy Krościenko nad Dunajcem

 

W dniu 3 grudnia 2018r. w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie, Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem Pan Jan Dyda podpisał umowę na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Zadanie będzie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości w ramach Programu I Priorytetu IIIB – „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”.

Całkowity koszt zadania to 174 723,00 złotych. Kwota dofinansowania ze środków Funduszu Sprawiedliwości wynosi 172 723,00 zł, pozostała suma pochodzić będzie ze środków własnych Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Koncert Mikołajkowy i spotkanie ze Św. Mikołajem

II Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

 

Transmisja na portalu – kroscienko.sesja.pl

Zapraszam Mieszkańców Gminy Krościenko nad Dunajcem
na II Sesję Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

         Sesja odbędzie się w dniu 4 grudnia 2018 roku  (wtorek) o  godzinie 1400 w budynku Urzędu Gminy
w  Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35, (sala konferencyjna II piętro).

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Interpelacje Radnych.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetowej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnej oraz Promocji, Agroturystyki i Ochrony Środowiska Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnej oraz Promocji, Agroturystyki i Ochrony Środowiska.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 15. Odpowiedzi na interpelacje.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Gabryś Stanisław

Trasa rowerowa VeloDunajec – prace trwają

Została wytyczona w terenie trasa ścieżki rowerowej  VeloDunajec. Prace ziemne   rozpoczęły  się w dniu 17.10.2018 roku.
Poniżej postępy prac przy budowie ścieżki rowerowej.

Informacja o budowie masztu telefonii komórkowej w Grywałdzie

Krościenko n.D, 2018-11-27

 

Znak: ZP.6730.20.18

  

Obwieszczenie Wójta Gminy Kroscienko nad Dunajcem
O wszczęciu   postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199) Urząd Gminy Krościenko n.D.  zawiadamia, że jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków  lokalizacji inwestycji dla: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej „ECS_KRK022_Grywałd” na działce Ew. nr 510/13 położonej w Grywałdzie” – inwestor : Elektronic Control Systems S.A. ul. Krakowska 84, 32-083 Balice.

 W związku z tym zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania, mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi lub zastrzeżenia, w terminie 7 dni od daty wywieszenia  niniejszego zawiadomienia.

Dokumentacja terenu objętego wnioskiem znajduje się do wglądu  w Urzędzie Gminy Krościenko n.D – pok. nr 6 od poniedziałku do czwartku w godzinach urzędowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa w Grywałdzie świętowała obchody niepodległości

19 listopada 2018 r. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy w Grywałdzie świętowała obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Obchody rozpoczęły się od Mszy Świętej w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym w Grywałdzie, którą sprawował ksiądz prałat Józef Bania. Następnie w uroczystym pochodzie udano się przed budynek szkoły, gdzie przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego wciągnięto flagę Polski na maszt. Ksiądz prałat dokonał poświęcenia pomnika, natomiast Minister a zarazem Poseł na Sejm RP Pan Antoni Macierewicz Poseł na Sejm RP Pani Anna Paluch, fundator pomnika Pan Kazimierz Wolski oraz Dyrektor Szkoły Pan Władysław Bąk odsłonili tablicę pamiątkową. Przewodniczący Rady Rodziców, Opiekun Samorządu Uczniowskiego oraz Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego,  a także Członek Zarządu Powiatowego Pan Bogusław Waksmundzki i Sołtys sołectwa Grywałd złożyli kwiaty pod pomnikiem. Na dalsze uroczystości udano się do budynku szkoły, gdzie zaproszeni goście wygłosili przemówienia nawiązujące do tragicznej historii naszej ojczyzny, do walk Polaków o wolną Polskę i obowiązku pamiętania oraz honorowania bohaterów, a także złożyli na ręce Dyrektora Szkoły upominki dla społeczności szkolnej.  Następnie miała miejsce akademia-lekcja historii, podczas której uczniowie przypomnieli zebranym m.in. przysięgę Tadeusza Kościuszki na krakowskim rynku oraz dramat dzieci z Wrześni. Na zakończenie uroczystości odbył się również koncert pieśni i piosenek patriotycznych w wykonaniu uczniów oraz nauczycieli.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Minister a zarazem Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Pan Antoni Macierewicz wraz z małżonką Hanną, Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Pani Anna Paluch, Członek Zarządu Powiatowego Pan Bogusław Waksmundzki, Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem Pan Jan Dyda, Wizytator Delegatury Kuratorium w Nowym Targu Pan Leszek Ciężobka, Dyrektor Muzeum Katyńskiego w Warszawie Pan Sławomir Frątczak, Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Pani Agata Sobkowiak, Ksiądz Prałat Józef Bania, Sołtys Sołectwa Grywałd Pan Edward Ponicki, fundatorzy pomnika Państwo Anna i Kazimierz Wolscy, wykonawcy tablicy pamiątkowej Państwo Helena i Bronisław Wolscy, fundatorzy organizowanej uroczystości Państwo Helena i Marian Tokarczykowie, dyrektorzy szkół naszej gminy: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krośnicy Pani Katarzyna Bochnak, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Krościenku n.D Pan Jacek Piotrowski, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Krościenku n.D Pan Krzysztof Koper, Wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Krościenku n.D Pani Elżbieta Wójcik, emerytowani nauczyciele: Pani Maria Tylecka, Pani Ludwika Jandura, Pan Marian Jarosz oraz Poczet Sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grywałdzie.

Bieg górski „Zimowa Triada” ruszyły zapisy

Wielkimi krokami zbliża się największe sportowe wydarzenie w Krościenku  czyli Bieg górski „Zimowa Triada”. Na liście zapisanych jest już blisko 1000 nazwisk. Bądźcie gotowi do kibicowania 5-6 stycznia 2019. 

Dla osób, które nie znają jeszcze formuły Etapowej Triady, przygotowaliśmy mały przewodnik.

1. Ile jest etapów do zaliczenia?

Jak sama nazwa Triady podpowiada, etapy mamy trzy.

2. Kiedy startują poszczególne etapy?

ETAP 1 – sobota rano
ETAP 2 – sobota wieczór
ETAP 3 – niedziela rano

Jak widać emocje biegowe wypełniają cały weekend 😉 Odprawa przed zawodami odbywa się już w piątek wieczorem. Pakiety startowe można odbierać w piątek wieczorem lub w sobotę rano przed rozpoczęciem pierwszego etapu.

3. Jakie dystanse są do wyboru?

INTRO – łącznie około 30 km (16+5+10)
MARATON – łącznie około 45 km (16+11+18)
ULTRA – łącznie około 60 km (16+11+33)

Przy wybieraniu dystansu musicie pamiętać, że trasy są ciężkie, a warunki zimowe na pewno nie pomogą w ich pokonywaniu. Warto jednak zwrócić uwagę, że pomiędzy etapami będzie chwila czasu, żeby nabrać sił na kolejny start.

4. Jaka jest przerwa pomiędzy ETAPEM 1 i 2?

Dla przykładu w sobotę ruszamy na trasę o godzinie 11:00, a etap wieczorny startuje o 19:00. Po ukończeniu ETAPU 1 powinno pozostać wam dobre 4-5 godzin na regenerację.

Jak widzicie formuła biegu nie jest zwyczajna. 😉 To jest właśnie najfajniejsze w biegach etapowych. Bardzo wiele czynników składa się na ostateczny sukces.

Na liście startowej biegu widnieje już ponad 400 nazwisk. Największą popularnością cieszy się dystans ULTRA, na który miejsca rozchodzą się bardzo szybko. Zapisz się i daj się zaskoczyć etapowej przygodzie! W końcu zgodnie z hasłem biegu „Co trzy biegi to nie jeden!”

Szczegóły dotyczące imprezy znajdziecie na:
Stronie www:
www.etapowatriada.pl
FB:
www.facebook.com/EtapowaTriada
Instagram:
www.instagram.com/etapowatriada

Do zobaczenia w Krościenku nad Dunajcem!


Warning: Illegal string offset 'tytul' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 55


Warning: Illegal string offset 'tresc' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 56