„Z pienińskiej biblioteki w Świat” – kolejne spotkanie

,,Z pienińskiej biblioteki w świat”- 09.08.2018r. wybraliśmy się na drugą półkulę, w oparciu o książkę M. Wojciechowskiej ,,Australia”. Bohaterowie naszego spotkania opowiadali o swoich podróżach do odległej krainy Aborygenów, gdyż byli tam kilkakrotnie, a lot samolotem trwa prawie całą dobę. Zachwyciła ich przyroda, świat zwierząt i oczywiście Wielka Rafa Koralowa. Na specjalnie przygotowanej prezentacji uczestnicy zobaczyli całą fotorelację, z zainteresowaniem przyglądali się jak wygląda życie przeciętnego Australijczyka na co dzień, w jaki sposób dzieci spędzają swój wolny czas, jak wygląda nauka w szkole, ile trwają wakacje  itp. Obejrzeliśmy film z tańcami Aborygenów, własnoręcznie nakręcony przez naszych gości, jak również film z wyprawy do Tasmanii. Nie sposób było pominąć gry na didgeridoo- gry na instrumencie Australijskich Aborygenów, którego oni sami używają od przynajmniej 1500 lat. Didgeridoo ma kształt rury, jest robione z eukaliptusów, przy tym jest bardzo pięknie ozdobione w różne wzory kropkowe, a wyglądem przypomina pienińską trombitę. Oczywiście posłuchaliśmy dźwięków didgeridoo na żywo.
Główną niespodzianką, była rozmowa video z dziećmi, które mieszkają w Brisbone – nad Oceanem Spokojnym. Uczestnicy spotkania mogli zmierzyć się ze znajomością języka angielskiego i porozmawiać ze swoimi rówieśnikami. Dowiedzieliśmy się, że w Australii teraz jest zima i temperatura kształtuje się w okolicach +18C w dzień, a nocą +5C, ale i tak poczuliśmy się jak w krainie kangurów, ponieważ w bibliotece było niesamowicie gorąco.
Na koniec dzieci wykonały mozaiki techniką kropkowania, ponieważ kropkowanie jest najbardziej charakterystycznym elementem sztuki aborygeńskiej.  Naszym gościom dziękujemy za rzetelne przygotowanie tematu.

Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku n.D  realizuje projekt ,, Z pienińskiej biblioteki w świat” , który jest finansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Partnerstwo dla książki 2018- prowadzenie działań animujących czytelnictwo w bibliotekach publicznych. Przedmiotem projektu jest przede wszystkim promowanie i propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Projekt przewiduje zorganizowanie w bibliotece 8 spotkań dla dzieci
i młodzieży z ludźmi z pasją, a także 2 spotkań autorskich dla seniorów.

Pracownicy GBP

Piknik Rodzinny

Budowa kanalizacji sanitarnej w Grywałdzie i Hałuszowej

W ramach rozstrzygnięcia konkursu RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Gmina Krościenko  otrzymała dotację na realizację projektu pn: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem – etap I.” Projekt będzie realizowany w systemie zaprojektuj –wybuduj. W tym systemie to wykonawca, który zostanie wybrany w trybie przeprowadzonego postępowania przetargowego zobowiązany będzie do wykonania pełnej dokumentacji projektowej, obligatoryjnych pozwoleń i wykonania robót budowlanych

Planowane efekty  to budowa kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 7 km, w tym:

  1. a) w ramach kosztów kwalifikowanych:

– w miejscowości Hałuszowa o łącznej długości 3, 4 km,

– rozbudowa kanalizacji w miejscowości Grywałd – etap II o łącznej długości 2, 6 km,( ul.Kwiatowa,Podzagonie, Krótka, Rzeczna, Lubań, Wymyśle)

  1. b) w ramach kosztów niekwalifikowanych:

– budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hałuszowa (łącznik poza aglomeracją, część niekwalifikowana) 1 km.

Całkowita wartość projektu wynosi:  2 458 615,59zł

W chwili obecnej gmina na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego przygotowuje dokumentację przetargową. Planowany termin przeprowadzenia przetargu to październik-listopad 2018r

 

 

 

Folk&Rock w niedzielne popołudnie w Amfiteatre

Nowa atrakcja turystyczna

W miesiącu lipcu 2018 roku  gmina zakończyła realizacje projektu Grzybek dla turysty” – budowa małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej  w miejscach widokowych na terenie gminy Krościenko”. Projekt był realizowany w  ramach konkursu PROW na lata 2014 – 2020  działanie 19.2„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Efektem projektu to wybudowanie  10 ogólnodostępnych „grzybków”  jako obiektów małej architektury turystycznej. Grzybki zostały wybudowane w miejscach widokowych w 4 sołectwach gminy  tj. Krościenko, Krośnica , Grywałd ,Tylka  oraz Hałuszowa . 

„Młodzi Bohaterowie” z Krościenka

Tytuł „Młodego Bohatera” przyznaje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji dla młodych ludzi, którzy przyczynili się do ocalenia życia innych osób. Do grona nagrodzonych dołączyli trzej chłopcy z Krościenka: Kacper Kołek, Dominik Kołek i Maciej Mszanik. Chłopcom udało się przeprowadzić skuteczną akcję resuscytacji krążeniowo-oddechowej i wezwać pomoc do kolegi, który uległ podtopieniu. W towarzystwie rodzin i dyrektorów szkół do których uczęszczają chłopcy medale wręczył osobiście Pan Prezydent Andrzej Duda i Minister Joachim Brudziński. Uroczystość odbyła się na Placu Józefa Piłsudzkiego w Warszawie w bardzo podniosłej atmosferze Święta Policji. Relację z uroczystości można było śledzić w bezpośredniej transmisji telewizyjnej. Wnioski o przyznanie nagrody „Młodego Bohatera” złożyli dyrektorzy szkół, ale była to inicjatywa ratowników medycznych, którzy byli pod ogromnym wrażeniem opanowania, profesjonalizmu i wytrwałości chłopców podczas akcji ratunkowej. Brawa dla naszych bohaterów i niech będą przykładem dla innych, że warto szkolić się z udzielania pierwszej pomocy i nie należy bać się takiej pomocy udzielać.

Spotkanie autorskie ,,Śladami św. Kingi”

W dniu 26 lipca w Gminnej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie autorskie pt. ,,Śladami św. Kingi”  z Krystyną z Lizoniów Aleksander- poetką  i malarką pochodzącą z serca Pienin, z Krościenka n.D.  Nasza poetka pięknie maluje krajobrazy pienińskie, na każdym kroku propaguje tutejszą kulturę, kocha ludzi i kwiaty, a przy tym jest orędowniczką wszelakich działań  na rzecz dzieci niepełnosprawnych.
Dlaczego akurat św. Kinga zajmuje tak zaszczytne miejsce w twórczości poetki? Odpowiedź jest prosta, ponieważ pani Krysia w ten sposób pragnie podziękować za otrzymane łaski od św. Kingi. Wiele tomików wierszy jest poświęconych tej ukochanej świętej min: ,,Sercem pisane” , ,, Modlitwa spod Pienin”, ,, Tobie Kingo śpiewam”, czy też  ,,Na strunach serca”. Tomiki te są przepiękne, napisane z sercem, bo Pani Krystyna taka jest, tak wiele potrafi ofiarować innym.
Swoją obecnością zaszczycili Nas min. seniorzy z tutejszego Dziennego Ośrodka Opieki i Aktywizacji Osób Starszych, za co serdecznie dziękujemy. Można śmiało  powiedzieć, że stanęli na wysokości zadania, specjalnie ułożyli muzykę do wiersza naszej artystki pt. ,,Pejzaże” i brawurowo ją zaśpiewali. Chętnie recytowali wiersze, bo naturalnie, ze pani Krysia na to zasługuje. Na koniec zafundowaliśmy  wszystkim niespodziankę, wyświetlając poezję w interpretacji samej autorki sprzed 11 lat,  min:,, Tobie Kingo’, ,, Miasto moich snów” , ,, Najmilsza ze wszystkich”, ,, Madonna Krościeńska”. A co mówią uczestnicy o spotkaniu autorskim ? Tu cytuję  ,,  „Z pienińskiej biblioteki w świat” – tak, tak stamtąd dziś poniosło nas , no może nie w świat szeroki ale na pienińskie stoki i w pienińskie klimaty. A to za przyczyną pani Krystyny Aleksander , pani szczególnej, niezwykłej, która swą poezją, malarstwem zaraża miłością do krościeńskich okolic i uwielbieniem patronki tych ziem, Świętej Kingi. Było to cudowne przedpołudnie w Gminnej Bibliotece Publicznej, która to spotkanie zorganizowała, za co serdecznie dziękujemy.” Atmosfera była wyjątkowa, podniosła i uroczysta,  czasami łezka zakręciła się w oku, gdy wszyscy wspólnie zaśpiewaliśmy 100 lat. Pani Krystyno, dziękujemy za wszystko i  czekamy na kolejne cudowne wiersze.
Było to kolejne spotkanie z projektu ,,Z pienińskiej biblioteki w świat” , dofinansowanego ze środków MKiDN w ramach programu partnerstwo dla Książki 2018, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Pracownicy GBP

 

 

 

Kolejne spotkanie z cyklu „Z Pienińskiej biblioteki w świat”

Festyn Ludowy w Grywałdzie


Warning: Illegal string offset 'tytul' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 55


Warning: Illegal string offset 'tresc' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 56