Znajdujesz się na archiwalnej stronie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.


Strona została przeniesiona na adres:
www.kroscienko.pl

archiwum > Wiadomości > Przebudowa drogi Powiatowej Krościenko-Szczawnica (ul.Kozłeczyzna)

Przebudowa drogi Powiatowej Krościenko-Szczawnica (ul.Kozłeczyzna)

Inwestor – Zarząd Powiatu Nowotarskiego działający przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu przekazał plac budowy na “Rozbudowę drogi powiatowej nr 1636K Krościenko-Szczawnica, realizowanej jako “Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – etap II “   i obejmuje odcinek od ul.Zdrojowej w Krościenku n.D do granicy z miejscowością Szczawnica. Inwestycja finansowana jest ze środków UE, Powiatu Nowotarskiego i Gminy Krościenko n.D. Wykonawca przystąpi do realizacji jeszcze końcem października b.r.
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1636K Krościenko-Szczawnica obejmuje w szczególności:
1) w Krościenku n/D na odcinku od km 0+204,8 do km 1+774,4:
a) rozbudowę jezdni,
b) budowę ścieżki rowerowej,
c) rozbudowę chodników,
d) budowę zatok autobusowych,
e) budowę miejsc postojowych,
f) rozbudowę poboczy,
g) budowę urządzeń zabezpieczających migrację płazów,
h) budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
i) przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
j) przebudowę ogrodzeń
k) rozbudowę odwodnienia drogowego:
l) przebudowę kanalizacji deszczowej,
m) budowę wylotów kanalizacji deszczowej,
n) przebudowę rowów przydrożnych,
o) remont obiektu mostowego,
p) przebudowę przepustów pod zjazdami,
q) budowę korytek ściekowych
r) przebudowę sieci oświetlenia ulicznego,
s) remont kładki dla pieszych,
t) budowę odpływu kanalizacji deszczowej wraz z wylotem W5;

Baner