Krościenko nad Dunajcem > Wiadomości > Podsumowanie konkursu „Małopolska Wieś 2019”

Podsumowanie konkursu „Małopolska Wieś 2019”

28 września 2019 r. przedstawiciele Gminy Krościenko nad Dunajcem uczestniczyli w podsumowaniu konkursu „Małopolska Wieś 2019” organizowanym przez Województwo Małopolskie. Uroczystość odbyła się w sądeckim Miasteczku Galicyjskim.

Głównym założeniem organizowanego już po raz trzeci konkursu jest wyróżnienie sołectw i ich mieszkańców działających na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi. Sołectwo Centrum Gminy Krościenko nad Dunajcem zajęło II miejsce w kategorii „Najpiękniejsza Małopolska Wieś”, otrzymując nagrodę finansową w wysokości 50 tys. zł.

Przyznaną nagrodę w imieniu Gminy Krościenko nad Dunajcem odebrał Pan Tadeusz Topolski Z-ca Wójta oraz Pan Franciszek Plewa sołtys Sołectwa Centrum.

 

Baner