Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > „Małopolska Niania 2.0

„Małopolska Niania 2.0

Celem Projektu jest stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez Rodziców Dzieci w wieku do lat 3 oraz zwiększenie dostępności do usług opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3, w szczególności w gminach o ograniczonym dostępie do tych usług.
Nabór do projektu trwa od
30.04. do 24.05.2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące Projektu zamieszczone zostały na stronie internetowej www.rops.krakow.pl w zakładce „Małopolska Niania 2.0” – Aktualności.

https://www.rops.krakow.pl/lewa/malopolska-niania-20-34/aktualnosci-138/ii-nabor-do-projektu-malopolska-niania-20-325.html

Baner