Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe

Ostrzeżenie meteo – upał i burze z gradem

Ostrzeżenie meteo – 1

Zawiadomienie o prowadzonych pracach projektowych

PRACOWNIA PROJEKTÓW BRANŻOWYCH INSTAL PROJEKT
Z SIEDZIBĄ PRZY UL. BOERNERA 6 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
informuje, że na zlecenie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie,
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków, w związku z realizacją zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej
(budowlanej i wykonawczej) związanej z realizacją zadania: Budowa gazociągu średniego ciśnienia w związku
z gazyfikacją miejscowości Łącko i Czerniec m. Łącko, Tylmanowa gm. Ochotnica Dolna oraz Krościenko nad
Dunajcem gm. Krościenko nad Dunajcem” prowadzi prace projektowe dotyczące:
BUDOWY ODCINKÓW GAZOCIĄGU ŚREDNIEGO CIŚNIENIA
W MIEJSCOWOŚCI KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM, GMINA KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM
Dokumentacja projektowa będzie obejmować odcinki sieci gazowej przedstawione na załączniku graficznym
do niniejszego zawiadomienia opisane zgodnie z umieszczoną na nich legendą , nie objęte uprzednio
opracowaną dokumentacją budowy sieci gazowej w m. Krościenko nad Dunajcem.
W związku z powyższym informujemy, iż na terenie nieruchomości wskazanych na mapie będą prowadzone
prace geodezyjne, geologiczne i projektowe mające na celu realizację wyżej wymienionej inwestycji,
a mieszkańcy Państwa miejscowości mogą otrzymywać w tej sprawie korespondencję.
Zakłada się, iż planowane prace projektowe i postępowania administracyjne będą się toczyć do grudnia 2019
roku, natomiast termin powadzenia robót budowlanych będzie możliwy do określenia dopiero po uzyskaniu
decyzji pozwolenia na budowę.

Informacja

Załacznik graficzny

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcemnodbędzie się w dniu 16 sierpnia 2018 roku (czwartek) o godzinie 1400 w Urzędzie Gminy w Krościenku n.D., Rynek 35 (sala konferencyjna II piętro).

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Zapoznanie się z wynikami kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Gminy w 2017 roku.
  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

 

Przewodniczący Komisji

Waksmundzki Krzysztof

9 sierpnia /czwartek/ krótszy czas pracy Urzędu

I n f o r m a c j a

Z uwagi na przekroczenie obowiązujących norm temperatury i zagrożenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zarządzam skrócenie w dniu dzisiejszym tj. 09.08.br godzin pracy Urzędu Gminy do godziny 15.00

Wójt Gminy
Jan Dyda

Drugie zaproszenie do złożenia oferty na realizację indywidualnego wsparcia psychologicznego

Drugie zaproszenie do złożenia oferty na realizację indywidualnego wsparcia psychologicznego i logopedycznego w ilości po 2 godziny tygodniowo.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania:

1. realizacja indywidualnego wsparcia logopedycznego dla osoby dorosłej (2 godz./tygodniowo);

2. realizacja indywidualnego wsparcia psychologicznego dla osoby dorosłej (2 godz./tygodniowo);

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze GOPS oraz znajdują się w poniższym linku: https://bip.malopolska.pl/gopswkndunajcem,m,302759,2018.html

 

Adam Musiał
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem

Tel: 18 262 30 09
Rynek 35, Krościenko n.D

ZAWYJĄ SYRENY

W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania , oraz upamiętnienia 74 rocznicy wybuchu Powstania  Warszawskiego w dniu 01 sierpnia 2018 r. w godz.  17:00  nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy emitowany przez syreny alarmowe (odwołanie alarmu –ciągły dźwięk syreny w okresie 3 minut )

Wójt

Jan DYDA

Odwołanie alarmu powodziowego

W  związku ze stabilizującą się sytuacją pogodową  dniu    20 lipca 2018  roku  od  godz.14-tej   Wójt Gminy Krościenko odwołał   alarm  powodziowy   na  terenie   gminy  Krościenko nad Dunajcem.Pozostajemy nadal w pogotowiu p.powodziowym.  Dyżury pełnione będą pod nr telefonów 504587704 i 500707911

 

Informacja o zamknięciu parkingu

W związku z planowanymi imprezami z okazji Jarmarku Krościeńskiego,  parking za Urzędem Gminy będzie nieczynny od piątku do poniedziałku.

 

Alarm przeciwpowodziowy

W związku z przekroczeniem stanu alarmowego na rzece Dunajec w dniu 19 lipca 2018 roku od godz. 100 Wójt Gminy Krościenko ogłosił alarm przeciwpowodziowy na terenie całej gminy Krościenko n.D.

Na czas trwania alarmu w budynku Urzędu Gminy w Krościenku, obsada Stałego Dyżuru będzie pełniła służbę aż do odwołania w budynku.

Aktualny poziom Dunajca : http://monitor.pogodynka.pl/


Warning: Illegal string offset 'tytul' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 55


Warning: Illegal string offset 'tresc' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 56