Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że decyzją Wojewody Małopolskiego Pana Piotra Ćwika, Gmina Krościenko nad Dunajcem uzyskała dofinansowanie zadań związanych z rozwojem pomocy społecznej. Wysokość dotacji: 27 846,40 złotych, wkład własny: 6 961,60 zł.

W chwili obecnej w Projekcie realizowane jest następujące wsparcie:

 1. Kontynuacja udzielanego wsparcia w Gminie Krościenko nad Dunajcem, w formie poradnictwa specjalistycznego (głównie rodzinnego), w formie otwartej. Punkt Konsultacyjny Dla Rodzin będzie otwarty dla osób borykających się z problemami rodzinnymi, dla rodziców, którym zależy na poprawie swoich umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, relacji w rodzinie.

W chwili obecnej, z uwagi na zagrożenie epidemiczne, istnieje możliwość uzyskania pełnego wsparcia wyłącznie w formie telefonicznej.

Pedagog, praktyk pracy w rodziną – Pani Beata Lutomska, udziela wsparcia pod numerem telefonu: 509 872 597. Zachęcamy do korzystania z tej formy pomocy!

 Dodatkowo w Projekcie zostały zaplanowane następujące formy wsparcia (zostaną uruchomione w terminie późniejszym, po ustaniu zagrożenia epidemicznego):

 1. Dla mieszkańców Gminy:

Uruchomienie grupy wsparcia dla tych osób korzystających z Punktu Konsultacyjnego lub potrzebującym wsparcia rodzinnego, w tym doświadczającym przemocy. Doświadczenia z realizacji Programu w 2017-2019 r. pokazują, że lepiej skoncentrować się na wsparciu wybranych specjalistów, pomagających osobom najbardziej potrzebującym.

Realizacja Programu „Szkoła dla rodziców”, skierowanego do rodzin, dla których istotne będzie podniesienie swoich kompetencji wychowawczo – opiekuńczo -rodzicielskich.

Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców gminy.

Dodatkowe wsparcie dla mieszkańców w formie specjalistycznego poradnictwa Psychologa.

 1. Dla Ośrodka Pomocy Społecznej:

Podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnej (pomoc prawnika dla pracowników Ośrodka), w tym szkoleń wewnętrznych.

Wsparcie informatyczne i profesjonalizacja wykorzystania systemów informatycznych w Ośrodku Pomocy Społecznej.

 

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

Informujemy, iż Urząd Gmin y Krościenko nad Dunajcem przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mogą zostać przesłane w formie skanu (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy Urzędu od godz. 7:30 do 14:30) na adres sekretarz@kroscienko-nad-dunajcem .pl

Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);

Informację o przyjmowaniu zgłoszeń można uzyskać telefonicznie: 18 262 30 77 .

 

Spotkanie z Dyrektorami Szkół Podstawowych

1 kwietnia 2020 r. w Urzędzie Gminy Krościenko nad Dunajcem, odbyła się wideokonferencja (przez panel.zajeciawdomu.pl) z udziałem Jana Dydy – Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem, Agaty Sobkowiak – Kierownik ZEAS, Katarzyny Bochniak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krośnicy, Władysława Bąka – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grywałdzie, Krzysztofa Kopra – Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Krościenku nad Dunajcem oraz Jacka Piotrowskiego – Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Krościenku nad Dunajcem.

Tematem konferencji było omówienie obecnych zagrożeń wynikających z wybuchem epidemii koronawirusa, stan zaopatrzenia w środki dezynfekujące oraz środki ochrony osobistej, dostosowanie szkół do prowadzenia nauki zdalnej, zapotrzebowanie uczniów w niezbędny sprzęt do nauki oraz sprawy bieżące.

Na koniec wideokonferencji, Wójt Gminy prosił dyrektorów o przekazanie pozdrowień dla nauczycieli, rodziców, opiekunów oraz uczniów, życząc dużo zdrowia i cierpliwości w tym trudnym dla nas okresie.

Pomoc PFRON w związku z epidemią koronawirusa

Oddział Małopolski PFRON informuje o uruchomieniu realizacji programu pomocowego dla osób z niepełnosprawnościami w związku z wystąpieniem w Polsce zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii. O wsparcie finansowe w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” mogą ubiegać się osoby indywidualne oraz samorządy.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił dwa moduły – Moduł III i Moduł IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Moduł III skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, które przebywają w domu i nie mają możliwości udziału w zajęciach oraz rehabilitacji. Wsparcie polega na wypłacie 500 zł miesięcznie, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące.

Moduł IV programu dotyczy wsparcia dla samorządów powiatowych, które uruchomią specjalne dodatkowe usługi dla osób z niepełnosprawnościami podczas epidemii. Pomoc udzielana jest w formie refundacji części wydatków poniesionych przez samorządy powiatowe do 100 tys. złotych.

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” dostępne są pod adresem: www.pfron.org.pl – zakładka „O Funduszu – Programy i zadania PFRON – Programy realizowane obecnie”:

http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi/

Źródło: Małopolski Oddział PFRON

Pomoc osobom w kwarantannie

Telefon do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem: 18 262 30 09

Wypłata świadczenia wychowawczego 500+

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku n.D informuje, że w dniu 08 kwietnia 2020 roku dokona wcześniejszej wypłaty zasiłków pieniężnych za miesiąc kwiecień w postaci „świadczenia wychowawczego 500+”.

Osoby, które wskazały konto bankowe, automatycznie otrzymają te środki na rachunek bankowy. Osoby pobierające świadczenie w gotówce (kasa Pienińskiego Banku Spółdzielczego) będą mogły pobrać środki od 08 kwietnia. Świadczenia za kwiecień będą do pobrania przez okres trzech miesięcy.

Pozostałe świadczenia wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem, to jest:

 1. Świadczenia rodzinne,
 2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 3. Zasiłki dla opiekunów,
 4. Zasiłki stałe,
 5. Zasiłki okresowe,
 6. Zasiłki celowe w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu”,

będą wypłacone jak dotychczas, to jest w terminach wskazanych w decyzjach przyznających (25-28 kwietnia).

 

Szczególnie uczulamy osoby, które zdecydują się na pobranie świadczenia wychowawczego przez Świętami Wielkanocnymi, o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa wprowadzonych przez Bank:

 1. Pomiędzy godz. 10.00 a 12.00 w Oddziale Banku obsługiwane są tylko osoby powyżej 65 roku życia. W tym czasie Bank nie będzie obsługiwać pozostałych Klientów.
 2. Wewnątrz Oddziału może przebywać maksymalnie dwóch Klientów.
 3. W przypadku wizyty w Oddziale (i oczekując na wejście do Banku) należy zachować bezpieczną odległość 2 metrów od pozostałych Klientów.
 4. Bank obsługuje Klientów w godzinach: 8.00-14.00.

 

 

  Adam Musiał

Kierownik Gminnego Ośrodka   

     Pomocy Społecznej w Krościenku n.D

Wpis do rejestru zabytków układu urbanistycznego Krościenka nad Dunajcem- wszczęcie postępowania

Wpis do rejestru zabytków układu urbanistycznego Krościenka nad Dunajcem- wszczęcie postępowania

Postanowienie nr 72/2020 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w gminie Krościenko nad Dunajcem

POSTANOWIENIE NR 72/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU II
z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w gminie
Krościenko nad DunajcemKroscienko_nad_Dunajcem_

Informacja Gminnej Biblioteki Publicznej

SZANOWNI CZYTELNICY !

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemią wirusa SARS-CoV-2, zgodnie z zaleceniami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku nad Dunajcem wraz z filią w Grywałdzie będą nieczynne dla czytelników do odwołania.

Zwroty materiałów bibliotecznych przypadające na czas zamknięcia biblioteki zostają automatycznie przedłużone. Wypożyczenia, zwroty książek oraz zamówienia składane przez elektroniczny katalog nie będą realizowane. Wszystkie zaplanowane spotkania zostają odwołane.
Kontakt bezpośredni z pracownikami będzie możliwy wyłącznie w sprawach pilnych,

po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym : 18 262 31 00 w godz. 8.00- 13.00

Kontakt elektroniczny: biblioteka@kroscienko-nad-dunajcem.pl

Jeśli masz lekturę do przeczytania, to zachęcamy do skorzystania z internetowej strony: wolnelektury.pl i  z zasobów dostępnych w bibliotece cyfrowej Polona.

Więcej informacji na stronie:
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i  Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

Pracownicy GBP w Krościenku n.D

 


Warning: Illegal string offset 'tytul' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 55


Warning: Illegal string offset 'tresc' in /home/users/kroscienko-gmina/public_html/strona2/wp-content/themes/Kroscienko_CMS/index.php on line 56