Krościenko nad Dunajcem > Wiadomości > Promesy na obudowę infrastruktury komunalnej i stabilizację osuwisk

Promesy na obudowę infrastruktury komunalnej i stabilizację osuwisk

Gminy i powiaty Województwa Małopolskiego otrzymały dzisiaj od Rządu promesy na sumę 96 milionów złotych na zwalczanie skutków klęsk żywiołowych i likwidowanie osuwisk. Niektóre szkody dotyczą jeszcze 2009 roku. Również w tej dziedzinie likwidujemy zaniechania naszych poprzedników. Gminy Krościenko, Ochotnica Dolna, Łapsze Niżne i Poronin będą mogły odbudować infrastrukturę zniszczoną przez powodzie. Promesy wręczała Wicepremier Beata Szydło wraz z Ministrem MSWiA Joachimem Brudzińskim.

Gmina Krościenko n.D – otrzymała 680 tysięcy złotych,

Baner