Krościenko nad Dunajcem > Wiadomości > Dotacje dla jednostek OSP z terenu Gminy Krościenko nad Dunajcem

Dotacje dla jednostek OSP z terenu Gminy Krościenko nad Dunajcem

W dniu 8 stycznia 2019 roku, Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem przekazał jednostkom OSP z terenu Gminy dotacje celowe na zapewnienie gotowości bojowej w bieżącym roku. Wójt Gminy – Jan Dyda podsumowując miniony rok podziękował strażakom za ofiarne niesienie pomocy potrzebującym oraz za wszelkie działania społecznie ważne dla lokalnych środowisk, zapewniając jednocześnie o dalszej współpracy i wsparciu w tak trudnej służbie.

W uroczystym podpisaniu umów uczestniczyła Pani Anna Paluch – Poseł na Sejm RP, która wyraziła wdzięczność druhom za ich ciężką i bezinteresowną służbę oferując pomoc oraz wsparcie w rozwijaniu lokalnych jednostek OSP.

„W imieniu strażaków oraz swoim własnym, dziękuję Pani za ogromne zaangażowanie w rozwój Ochotniczych Straży Pożarnych i wsparcie naszych starań w pozyskiwaniu funduszy na zakup sprzętu i wyposażenia dla naszych jednostek. Odpowiednio wyposażone służby działające umiejętnie i  efektywnie sprawiają, że wszyscy na terenie naszej Gminy czujemy się bezpiecznie” – mówił Wójt Gminy Krościenko n.D.

Na zakończenie spotkania Zarząd OSP w Grywałdzie przekazał Wójtowi Gminy podziękowania za ogromny wkład i pomoc finansową przy zakupie samochodu pożarniczego. Zapewniając, że bez zrozumienia i chęci pomocy, jednostka OSP w Grywałdzie oraz cała społeczność sołectwa jeszcze długo nie mogła by się cieszyć nowoczesnym samochodem.

Baner