Krościenko nad Dunajcem > Wiadomości > Zakończenie robót przy drodze gminnej w Hałuszowej

Zakończenie robót przy drodze gminnej w Hałuszowej

Zakończono roboty inwestycyjne „Przebudowy drogi gminnej w Hałuszowej” , obejmujące     zabezpieczenie    terenu, przebudowę linii wodociągowej, cieku przydrożnego typ głęboki     drogowy, przebudowę    linii oświetleni ulicznego oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej.
Zadanie     współfinansowane jest przez  Wojewodę Małopolskiego w ramach „Rządowego Programu na rzecz    Rozwoju oraz Konkurencyjności  Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”.

Koszt zadania wyniósł 694.955,84zł, w tym dofinansowanie 501. 156,00zł.

 

Baner