Krościenko nad Dunajcem > Wiadomości > Ministerstwo u Romów

Ministerstwo u Romów

W dniu wczorajszym osiedle romskie w Krośnicy i Hałuszowej było wizytowane przez MSWiA pod katem między innymi koordynowania i wykorzystania środków finansowych z Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowała Dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych MSWiA, Pani Teresa Karczmarek, Pana Wojewodę reprezentowała  Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Pełnomocnik Wojewody Małopolskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych – Pani Ewa Podłęcka oraz Pani Jolanta Nawalany.

Wójt Gminy poinformował, iż gmina od 3 lat skutecznie realizuje program nie tylko w zakresie działań remontowych, ale również działań edukacyjnych i zdrowotnych. W latach 2016-2017 wyremontowała aż 12 budynków na osiedlu, poprawiając w ten sposób warunki bytowe rodzin o romskich.

Wizyta zakończyła się na osiedlu romskim w Hałuszowej, którym przedstawiciele Ministra i Wojewody były zdumione i zachwycone. Mieszkańcy tego osiedla sami we własnym zakresie potrafią i dbają o swoje budynki i otoczenie, o czym świadczą poniższe zdjęcia.

Baner