Wykaz nieruchomości

Wójt Gminy Krościenko n.D podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08.05.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko n.D Rynek 35, na tablicy ogłoszeń wywieszone zostały WYKAZY NIERUCHOMOŚCI położonych w Krościenku n.D przeznaczonych do oddania w drodze bezprzetargowej w dzierżawę na okres 3 lat cz.dz.8450/5 i cz.dz.10484/142.

wykaz nieruchomości

 

 

Baner