Krościenko nad Dunajcem > Wyroznione > Spotkanie w sprawie wyciągów na Krośnicy.

Spotkanie w sprawie wyciągów na Krośnicy.

 W dniu 24.04.2018r. odbyło się w Urzędzie Gminy Krościenko nad Dunajcem spotkanie w sprawie projektowanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Krośnicy  z przeznaczeniem dla sportów zimowych.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Pienińskiego Parku Narodowego, Czorsztyn-Ski, Urzędu Gminy Czorsztyn  oraz projektanci zmiany planu. Dyskusję prowadził Wójt Gminy Krościenko – Jan Dyda. Zainteresowani  budową infrastruktury sportowej przedstawili swoje rozwiązania projektowe i oczekiwania co do planowanej formy zagospodarowania terenu . Służby ochrony przyrody określiły ramy prawne realizacji inwestycji. Pomimo wcześniejszego negatywnego stanowisko R.D.O.Ś. pojawiła się szansa na pozytywne dokończenie prac na zmiana planu.

Baner