Krościenko nad Dunajcem > Wiadomości >   Muzyczna podróż z Romami

  Muzyczna podróż z Romami

 

Z początkiem kwietnia 2018r. ruszyły kolejne projekty finansowane z rządowego Programu na Rzecz Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020.Tym razem gmina otrzymała dotację w wysokości 71 500, 00 zł w tym 45 000, 00zł na kontynuację zajęć integracyjno-edukacyjnych z tańca, śpiewu, gwary oraz kultywowania tradycji romskiej wśród społeczności lokalnej. Zajęcia warsztatowe gmina prowadzi od 2015 roku. Spotkania odbywają w Szkole Podstawowej w Krośnicy. Jest to miejsce, w którym spotykają się dzieci bez względu na pochodzenie, kulturę czy status społeczny. Wszystkie mogą liczyć tu na akceptację     i pomocną dłoń. Zajęcia mają charakter integracyjny, a uczęszczają na nie zarówno mali Romowie, jak również nie –Romowie. Działania w 2018 roku są kontynuacją dotychczas podejmowanych zadań i prowadzone są przez obecnie 3 instruktorów w tym 1 instruktor społeczności romskiej tj: pani Maria Kowalczyk, pan Wojciech Zaziąbło, raz pan  Adam Oraczko. Opiekunem jest pani Agnieszka Tomczewska.

Szczególny nacisk położono w tym roku na warsztaty muzyczne. W 2016 roku w ramach projektu gmina  zakupiła 20 szt  instrumentów muzycznych, które były i są nadal wykorzystywane przez uczestników projektu. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów, których praca skupiać się będzie na kształtowaniu wrażliwości muzycznej dzieci. Swoim zakresem obejmować będzie regularne zajęcia, podczas których uczestnicy ćwiczą śpiew, taniec, gwarę,  a zwłaszcza  grę na instrumentach muzycznych. Przygotowują również program artystyczny na uroczystości gminne, spotkania, oraz imprezy integracyjne. Obecny na spotkaniu Wójt Gminy  Jan Dyda zachęcał dzieci do udziału w warsztatach i podkreślił, iż „kultywowanie tradycji i kultury jest bardzo ważne. Na podstawie poprzednich lat mogę stwierdzić, że zajęcia muzyczne  są przez dzieci bardzo lubiane i wyczekiwane. Pomagają odkrywać talenty i pasje- których u Was nie brakuje. Podobnie zajęcia taneczne dają możliwość wyrażania emocji, integrują, pozwalają ukierunkować zainteresowania, uczą wrażliwości i estetyki”

Życząc owocnych zajęć Wójt Gminy, zaprosił uczestników projektu do publicznego występu z okazji Dnia Dziecka 2018.

K.Kubik

 

Baner