Wykazy nieruchomości

Wójt Gminy Krościenko n.D podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27.03.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko n.D Rynek 35, na tablicy ogłoszeń wywieszone zostały WYKAZY NIERUCHOMOŚCI położonych w Krościenku n.D przeznaczonych do oddania w drodze bezprzetargowej w dzierżawę na okres 3 lat cz.dz.1371/52, cz.dz.261/8, cz.dz.5086, cz.dz.10474/16, oraz do oddania w użyczenie cz.dz.9845.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

 

 

 

Baner