Wykaz nieruchomości

Wójt Gminy Krościenko n.D podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04.09.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko n.D Rynek 35, na tablicy ogłoszeń wywieszony został WYKAZ NIERUCHOMOŚCI położonej w Krościenku n.D przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat – lokal w budynku SPZOZ przy ul. Esperanto 2 o pow. 22 m.

Baner