Znajdujesz się na archiwalnej stronie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.


Strona została przeniesiona na adres:
www.kroscienko.pl

archiwum > Wiadomości > Transmisja XIX Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Transmisja XIX Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Transmisja rozpocznie się o godz. 13.00

 

 Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
4. Interpelacje radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko nad Dunajcem.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Krościenko – Tylka.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krościenko – Toporzysko.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Krościenku n.D. przy Rynek 35 na okres trzech lat.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Grywałdzie przy ul.Szkolna 1 na okres trzech lat.
14. Odpowiedzi na interpelacje.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie sesji.

 

Baner