Znajdujesz się na archiwalnej stronie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.


Strona została przeniesiona na adres:
www.kroscienko.pl

archiwum > Informacje samorządowe > XVIII Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

XVIII Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

W dniu 27 sierpnia 2020 roku  (czwartek) o  godzinie 1300 odbędzie się XVIII Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.

3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.

4. Interpelacje radnych.

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tylce.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2020.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko nad Dunajcem.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krościenko nad Dunajcem, w roku szkolnym 2020/2021.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/47/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/154/2020 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 25 czerwca 2020 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/295/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 30 września 2010 r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Krościenku nad Dunajcem.

13. Odpowiedzi na interpelacje.

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie sesji.

W związku z obowiązującym stanem pandemii na terenie Polski i koniecznością zachowania środków ostrożności mających na celu zapobieganie zagrożeniu jakie niesie rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 oraz wywoływanej tym wirusem choroby COVID19, a także w   trosce o  wspólne bezpieczeństwo zaleca się Mieszkańcom zdalny udział w przedmiotowej sesji.

Przebieg sesji będzie transmitowany na stronie internetowej Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.

Przewodniczący Rady Gminy
GABRYŚ STANISŁAW

Baner