Znajdujesz się na archiwalnej stronie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.


Strona została przeniesiona na adres:
www.kroscienko.pl

archiwum > Informacje samorządowe > INFORMACJA O TERMINACH POSIEDZEŃ KOMISJI RADY GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM

INFORMACJA O TERMINACH POSIEDZEŃ KOMISJI RADY GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM

Posiedzenie Komisji Rolnej oraz Promocji, Agroturystyki i Ochrony Środowiska  odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2020 roku o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XVIII Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
CHROBAK JAN


Posiedzenie Komisji Oświaty,  Kultury  i  Zdrowia  odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2020 roku o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XVIII Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji
ŚNIEGOŃ BARBARA


Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się w  dniu 26 sierpnia 2020 roku o godzinie 1200 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XVIII Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Informacja o stanie realizacji inwestycji „Rewitalizacja XIX wiecznego ratusza wraz z odtworzeniem historycznych funkcji rynku w Krościenku nad Dunajcem”.
 5. Ocena funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Gminie Krościenko nad Dunajcem, rozliczenie kosztów realizacji zadania.
 6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
SKUBISZ GERWAZY


Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w  dniu 26 sierpnia 2020 roku o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XVII Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Informacja o składanych wnioskach przez jednostki gminne mających na celu pozyskiwanie środków zewnętrznych.
 5. Analiza kosztów poniesionych na zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników w sezonie zimowym 2018-2019.
 6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
KUNDZIARZ MARIAN

Baner