Znajdujesz się na archiwalnej stronie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.


Strona została przeniesiona na adres:
www.kroscienko.pl

archiwum > Informacje samorządowe > Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2020 roku (czwartek) o godzinie 1400  w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Informacja na temat inwestycji realizowanej przez gminę pn. Przebudowa i rozbudowa zabytkowego ratusza w ramach projektu „Rewitalizacja XIX wiecznego ratusza wraz z odtworzeniem historycznych funkcji rynku w Krościenku nad Dunajcem”.
  4. Kontrola w zakresie poprawności przeprowadzenia przetargu na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz Rewitalizację Ratusza.

Przewodnicząca Komisji
KUBIK NATALIA

Baner