Znajdujesz się na archiwalnej stronie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.


Strona została przeniesiona na adres:
www.kroscienko.pl

archiwum > Informacje samorządowe > XVII Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

XVII Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

W dniu 25 czerwca 2020 roku  (czwartek) o  godzinie 1300 odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany statusu miejscowości Krościenko nad Dunajcem.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/160/2012 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku nad Dunajcem za rok 2019.
 10. Przedstawienie „Raportu o stanie Gminy Krościenko nad Dunajcem za rok 2019”.
 11. Debata nad raportem.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem za rok 2019.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krościenko nad Dunajcem za rok 2019.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Krościenko nad Dunajcem za rok 2019.
 15. Odpowiedzi na interpelacje.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie sesji.

 

W związku z obowiązującym stanem pandemii na terenie Polski i koniecznością zachowania środków ostrożności mających na celu zapobieganie zagrożeniu jakie niesie rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 oraz wywoływanej tym wirusem choroby COVID19, a także w trosce wspólne bezpieczeństwo zaleca się Mieszkańcom zdalny udział w przedmiotowej sesji.

Przebieg sesji będzie transmitowany na stronie internetowej Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.

Przewodniczący Rady Gminy
GABRYŚ STANISŁAW

Baner