Znajdujesz się na archiwalnej stronie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.


Strona została przeniesiona na adres:
www.kroscienko.pl

archiwum > Informacje samorządowe > Informacja o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Informacja o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  odbędzie się w dniu 26 maja 2020 roku o godzinie 1000 w Szkole Podstawowej nr 1 w Krościenku nad Dunajcem, ul. Pienińska 2.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Rozpatrzenie petycji.

Przewodniczący Komisji
PLEWA FRANCISZEK

 

Posiedzenie Komisji Rolnej oraz Promocji, Agroturystyki i Ochrony Środowiska  odbędzie się w dniu 26 maja 2020 roku o godzinie 1200 w Szkole Podstawowej nr 1 w Krościenku nad Dunajcem, ul. Pienińska 2.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XVi Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
CHROBAK JAN

 

 

Posiedzenie Komisji Oświaty,  Kultury  i  Zdrowia  odbędzie się w dniu 26 maja 2020 roku o godzinie 1400 w Szkole Podstawowej nr 1 w Krościenku nad Dunajcem, ul. Pienińska 2.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XVI Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji
ŚNIEGOŃ BARBARA

Baner