Znajdujesz się na archiwalnej stronie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.


Strona została przeniesiona na adres:
www.kroscienko.pl

archiwum > Wiadomości > Gmina Krościenko pozyskała dofinansowanie na  przebudowę  dwóch dróg gminnych

Gmina Krościenko pozyskała dofinansowanie na  przebudowę  dwóch dróg gminnych

W dniu 15 kwietnia br. Prezes Rady Ministrów Pan Mateusz Morawiecki zatwierdził listę zadań do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru wniosków na 2020 rok.

Miło nam poinformować, iż Gmina Krościenko w ramach tego programu otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 789 004, 00 zł na realizacje dwóch zadań, a mianowicie na przebudowę drogi gminnej ul. Słoneczna w miejscowości Krościenko o łącznej długości 790 mb oraz przebudowę drogi gminnej ul. Polnej na odcinku 230 mb

Zakres prac obejmuje:

– ul. Słoneczna –przebudowę drogi gminnej w km 0+000 do km 0+788, 34 w miejscowości Krościenko nad Dunajcem, Gmina Krościenko nad Dunajcem, na długości ok.790 mb. Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie konstrukcji drogi, położenie nawierzchni asfaltowej, wykonanie obustronnych chodników, wykonanie odwonienia drogi poprzez kanalizacje burzową, oznakowanie oraz wykonanie oświetlenia na całej długości.

ul. Polna – przebudowę drogi gminnej nr 362381K w km 0+145, 00 do km 0+376, 00 w miejscowości Krościenko nad Dunajcem Gmina Krościenko na długości 230 mb. Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie konstrukcji jezdni, położenie nawierzchni asfaltowej, wykonanie ścieżki rowerowej   z dopuszczeniem ruchu pieszego, odwodnienie drogi poprzez kanalizacje burzową, oznakowanie oraz wykonanie oświetlenia na całej długości.

Wniosek o dofinansowanie przebudowy przedmiotowych dróg został złożony przez gminę do Wojewody Małopolskiego w sierpniu 2019 r.

Szacunkowa łączna wartość realizacji tych dwóch zadań wynosi 3 578 008, 94 zł, z czego kwota  1 789 004, 00 tys. zł to deklarowania kwota dofinansowania. Stanowi to 50 % kosztów zadania.   Jak wyjaśnia Wójt Gminy Jan Dyda, wysokość dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależniona od dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Zaplanowane roboty inwestycyjne  będą zrealizowane do końca października 2021 roku.  Obecnie gmina rozpoczyna postępowanie przetargowe.

Baner