Znajdujesz się na archiwalnej stronie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.


Strona została przeniesiona na adres:
www.kroscienko.pl

archiwum > Bez kategorii > RYNEK W KROŚCIENKU ROZKOPANY

RYNEK W KROŚCIENKU ROZKOPANY

Rozkopany rynek w Krościenku to nie znak, że ruszyły prace archeologiczne, a sygnał, że zamiast myśleć o przeszłości, tym razem gmina myśli o tym, co będzie. Rozkopany rynek wzbudza zaciekawienie mieszkańców. Wszyscy czekają na efekty modernizacji. Zakres prac na płycie rynku obejmuje przebudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci wodociągowej, uzupełnienie oświetlenia, wymianę konstrukcji jezdni oraz wymianę chodników oraz wymianę nawierzchni jezdni.

Docelowo zostaną wykonane nowe przejścia dla pieszych oraz poszerzone istniejące przejścia (chodniki).Nastąpi również przebudowa istniejącej zatoki autobusowej, która uporządkuje ruch samochodowy. Przebudowa rynku usprawni i uporządkuj komunikację samochodową i pieszą. O tym, jak ogromny zakres ma ingerencja w płytę rynku, świadczą wykonane poniżej zdjęcia.

Wraz z przebudową rynku trwa modernizacja zabytkowego ratusza na krościeńskim Rynku, który widać jak z dnia na dzień pięknieje. W ramach podejmowanych działań powstaje także nowoczesny budynek Gminnego Centrum Kultury. Jak podkreśla Wójt Gminy – Jan Dyda „obiekt bez wątpienia będzie miejscem spotkań lokalnej społeczności, a przede wszystkim miejscem rozwoju szeregu inicjatyw społecznych i kulturalnych budujących społeczeństwo obywatelskie Krościenka”

Wszystkie w.w działania  są realizowane w ramach projektu pn. „Rewitalizację XIX wiecznego ratusza wraz z odtworzeniem historycznych funkcji rynku w Krościenku nad Dunajcem, który wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Gmina na ten cel pozyskała dotację ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 4, 15 mln zł oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości ponad 400 tys. zł. Koszt całej przebudowy wyniesie nieznacznie ponad 8 mln złotych.

 

Projekt pn. „„Rewitalizacja XIX wiecznego ratusza wraz z odtworzeniem historycznych funkcji rynku w Krościenku nad Dunajcem”           nr RPMP.11.02.00-12-0658/17 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020″.

 

Baner