Znajdujesz się na archiwalnej stronie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.


Strona została przeniesiona na adres:
www.kroscienko.pl

archiwum > Informacje samorządowe > IX Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

IX Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Zapraszam Mieszkańców Gminy Krościenko nad Dunajcem na IX Sesję Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

           Sesja odbędzie się w dniu 5 września 2019 roku  (czwartek) o  godzinie 140 w budynku Urzędu Gminy
w  Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35, (sala konferencyjna II piętro).

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
 4. Interpelacje radnych
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2019.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania tych opłat.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/159/2012 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 czerwca 2012 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 12. Przedstawienie stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Krościenku nad Dunajcem w sprawie wniosku Nr 4 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 czerwca 2019 r.
 13. Przedstawienie odpowiedzi Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem na wnioski Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 czerwca 2019 r.
 14. Odpowiedzi na interpelacje.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

GABRYŚ STANISŁAW

Baner