Znajdujesz się na archiwalnej stronie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.


Strona została przeniesiona na adres:
www.kroscienko.pl

archiwum > Informacje samorządowe > Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku n. D informuje, że od 1 września można składać wnioski
o udzielenie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium szkolnego na okres od 1 września 2019 do 30 czerwca 2020r.
Pomoc adresowana jest do osób w trudnej sytuacji materialnej oraz spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których miesięczny dochód na osobę nie może przekroczyć kwoty 528 zł netto.
Wnioski można pobrać oraz składać w Urzędzie Gminy Krościenko n. D/ w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w pokoju nr 10 w terminie:
-od 1 do 15 września 2019r (uczniowie)
do 15 października 2019r  (słuchacze kolegiów)
– do 15 lutego 2020 ( uczniowie i słuchacze szkół, w których zajęcia dydaktyczno– wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego)

 

Baner