Znajdujesz się na archiwalnej stronie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.


Strona została przeniesiona na adres:
www.kroscienko.pl

archiwum > Informacje samorządowe > Informacja o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy Krościenko n.D.

Informacja o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy Krościenko n.D.

 

Posiedzenie Komisji Rolnej oraz Promocji, Agroturystyki i Ochrony Środowiska  odbędzie się w dniu 2 września 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad IX Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

CHROBAK JAN

 

Posiedzenie Komisji Oświaty,  Kultury  i  Zdrowia  odbędzie się w dniu 3 września 2019 roku (wtorek) o godzinie 1200 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad IX Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

ŚNIEGOŃ BARBARA

 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się w  dniu 3 września 2019 roku (środa) o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad IX Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Rozpatrzenie korespondencji skierowanej do Komisji i przeprowadzenie wizji w terenie.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

Zastępca Przewodniczącego      Komisji
WĄSOWICZ MARIA                                                                    

 

Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w  dniu 4 września 2019 roku (środa) o godzinie 1400 w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad IX sesji Rady gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.


Przewodniczący Komisji

KUNDZIARZ MARIAN

Baner