Krościenko nad Dunajcem > Samorząd > Gospodarka Komunalna > Harmonogram wywozu odpadów z terenu Gminy

Harmonogram wywozu odpadów z terenu Gminy

Przypominamy, że aby uniknąć kosztów upomnień, opłaty za zagospodarowanie odpadów należy uiszczać w terminach:
I-sza rata – do 15-go marca,
II-ga rata – do 15-go czerwca,
III-rata – do 15-go września,
IV-rata – do 15-go listopada
Więcej informacji dotyczącej gospodarki odpadami można uzyskać pod numerem 18 262 57 26

 

 

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2018
Rejon: Sołectwo Krościenko Centrum
 Harmonogram wywozu odpadów na rok  2018
Rejon: Sołectwo Krościenko Zawodzie

 Harmonogram wywozu odpadów na rok 2018
Rejon: Sołectwa: Grywałd, Kąty-Niwki,
Dziadowe Kąty, Biały Potok-Tylka

 


 

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2018
Rejon: Sołectwa: Hałuszowa
  


Harmonogram wywozu odpadów na rok 2018
Rejon: Sołectwa: Krośnica, oraz ul.Stronie
  

 

 

Baner