Znajdujesz się na archiwalnej stronie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.


Strona została przeniesiona na adres:
www.kroscienko.pl

archiwum > Samorząd > Gospodarka Komunalna > Harmonogram wywozu odpadów z terenu Gminy

Harmonogram wywozu odpadów z terenu Gminy

Przypominamy, że aby uniknąć kosztów upomnień, opłaty za zagospodarowanie odpadów należy uiszczać w terminach:
I-sza rata – do 15-go marca,
II-ga rata – do 15-go czerwca,
III-rata – do 15-go września,
IV-rata – do 15-go listopada
Więcej informacji dotyczącej gospodarki odpadami można uzyskać pod numerem 18 262 57 26

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2020
Rejon: Sołectwo Krościenko Centrum


Harmonogram wywozu odpadów na rok  2020
Rejon: Sołectwo Krościenko Zawodzie


Harmonogram wywozu odpadów na rok 2020
Rejon: Sołectwa: Grywałd, Kąty-Niwki,
Dziadowe Kąty, Biały Potok-Tylka


Harmonogram wywozu odpadów na rok 2020
Rejon: Sołectwa: Hałuszowa


Harmonogram wywozu odpadów na rok 2019
Rejon: Sołectwa: Krośnica, oraz ul.Stronie

Baner