Znajdujesz się na archiwalnej stronie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.


Strona została przeniesiona na adres:
www.kroscienko.pl

archiwum > Wiadomości > Grupa wsparcia dla kobiet w kryzysie

Grupa wsparcia dla kobiet w kryzysie

22 sierpnia o godzinie 10.00 rusza pierwsze spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet w kryzysie.

 Kryzysy to bolesna część życia, ale także zapowiedź nadchodzących zmian, która może dawać nadzieję. Nasze życie składa się z kryzysów naturalnych, takich jak narodziny lub śmierć, ale zdarzają się także takie, które spadają na nas nieoczekiwanie, np. utrata pracy, poważne problemy w związku czy doświadczenie przemocy. Zdarza się, że znane nam sposoby radzenia sobie z trudną sytuacją okazują się niewystarczające. W takich momentach łatwo stracić pewność siebie, poczucie sprawczości i kontroli nad naszym życiem. Warto wtedy poszukać wsparcia i siły, którą dają spotkania grupowe.

Właśnie dlatego będziemy się wspierać!

Grupa Wsparcia jest skierowana dla mieszkańców Gminy Krościenko n.D – w szczególności osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, borykających się z problemami rodzinnymi, szukających wsparcia m. in, u specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym.

 Spotkania Grupy Wsparcia będą odbywały się w Szkole Podstawowej nr 1 Krościenku nad Dunajcem przy ul. Pienińskiej 2  w następujących terminach: 

  1. 22 sierpnia godz. 10.10 – 12.00
  2. 29.sierpnia godz. 10.00 – 12.00
  3. 31 sierpnia godz. 16.00 – 18.00
  4. 5 września godz. 10.00 – 12.00
  5. 12 września godz. 10.00 – 12.00
  6. 14 września godz. 16.00 – 18.00

Uczestnictwo w grupie jest bezpłatne.

KONTAKT POD NUMEREM: 509 872 597

LUB 18 262 30 09 (GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KROŚCIENKU N.D)

Zadanie jest dofinansowane ze środków w ramach dotacji Wojewody Małopolskiego – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (umowa nr 298/OPS/2020). Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej.

                                             

Baner