Znajdujesz się na archiwalnej stronie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.


Strona została przeniesiona na adres:
www.kroscienko.pl

Krościenko nad Dunajcem > Wiadomości > Informacja dotycząca terminów składania wniosków o świadczenia w GOPS na nowy okres zasiłkowy 2020/2021

Informacja dotycząca terminów składania wniosków o świadczenia w GOPS na nowy okres zasiłkowy 2020/2021

Kierownik Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem  informuje, że:

od dnia 1 lipca 2020 roku będzie można składać drogą elektroniczną wnioski o ustalenie prawa do:

  • zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami
  • funduszu alimentacyjnego
  • świadczenia „Dobry Start” tzw. 300+

od dnia 1 sierpnia 2020 roku można składać wnioski drogą tradycyjną – w formie papierowej.

Ośrodek Pomocy Społecznej rekomenduje składanie wniosków drogą elektroniczną.


INFORMACJA

dla osób korzystających ze świadczenia wychowawczego tzw. 500+

Osoby, które składały wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego tzw. 500+ w roku 2019 lub 2020, nie muszą składać nowych wniosków.

W oparciu o dotychczas złożone wnioski – prawo do świadczenia wychowawczego zostało przyznane do dnia 31 maja 2021 roku.

Kolejne terminy składania wniosków o świadczenie wychowawcze dla tych osób na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 to:

  • od dnia 1 lutego 2021 roku (dla wniosków składanych drogą elektroniczną),
  • od dnia 1 kwietnia 2021 roku (dla wniosków składanych drogą tradycyjną – w formie papierowej).

Jednocześnie informujemy, że osoby, które do tej pory nie korzystały ze świadczenia wychowawczego 500+, mogą składać wnioski na bieżąco.


Termin składania wniosków i ich realizacja

 

Świadczenia rodzinne:

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

PRZYZNANIE I WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

LIPIEC 2020 rok(forma elektroniczna)
SIERPIEŃ 2020 rok (forma elektroniczna i forma papierowa)

LISTOPAD 2020 rok

WRZESIEŃ 2020 rok – PAŹDZIERNIK 2020 rok

GRUDZIEŃ 2020 rok

LISTOPAD 2020 rok – GRUDZIEŃ 2020 rok

LUTY 2021 rok

 

„Dobry Start”:

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

PRZYZNANIE I WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

LIPIEC 2020 rok (forma elektroniczna)
SIERPIEŃ 2020 rok (forma elektroniczna i forma papierowa)

WRZESIEŃ 2020 rok

WRZESIEŃ 2020 rok

LISTOPAD 2020 rok

PAŹDZIERNIK 2020 rok

GRUDZIEŃ 2020 rok

LISTOPAD 2020 rok

STYCZEŃ 2021 rok

 

Fundusz Alimentacyjny:

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

PRZYZNANIE I WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

LIPIEC 2020 rok (forma elektroniczna)
SIERPIEŃ 2020 rok (forma elektroniczna i forma papierowa)

PAŹDZIERNIK 2020 rok

WRZESIEŃ 2020 rok

LISTOPAD 2020 rok

PAŹDZIERNIK 2020 rok

GRUDZIEŃ 2020 rok

LISTOPAD 2020 rok

STYCZEŃ 2021 rok

GRUDZIEŃ 2020 rok

LUTY 2021 rok

 

Fundusz Alimentacyjny

Ponadto informujemy, że w świadczeniach z funduszu alimentacyjnego zostały wprowadzone następujące zmiany:

  • 900,00 zł na osobę w rodzinie – to nowy próg dochodowy uprawniający do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
  • reguła „złotówka za złotówkę” (mechanizm ten zakłada, że przekroczenie progu dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, tj. kwoty 900,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie nie będzie skutkować automatycznie utratą prawa do tych świadczeń. Świadczenie będzie wówczas przysługiwać w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia kryterium. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł miesięcznie. Minimalna kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługująca z zastosowaniem mechanizmu „złotówka za złotówkę” wynosić będzie 100,00 zł)

które będą obowiązywały od nowego okresu zasiłkowego, czyli od października 2020 roku.

Baner