Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > Ogłoszenie o przyznanej dotacji celowej dla spółek wodnych

Ogłoszenie o przyznanej dotacji celowej dla spółek wodnych

Realizując zapisy § 4 pkt 2 Uchwały Nr XI/106/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji dla spółek wodnych, trybu postępowania i sposobu ich rozliczania oraz Uchwały Nr XIV/135/2020 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr XI/106/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem, Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem informuje, że podjął decyzję o przyznaniu dotacji celowych z budżetu gminy dla Spółek Wodnych.

Całkowita wartość przyznanego dofinansowania wynosi: 60.000 złotych, w tym:

 

Nazwa spółki Nazwa zadania Kwota wnioskowana Kwota dofinansowania Termin wykonania
Spółka Wodno-Kanalizacyjna „Juraszowa” wykonanie instalacji bakteriobójczej (lamy UV – Sterylizator TMA AM1) wraz z filtrami na sieci wodociągowej oraz rozbudowa i przystosowanie terenu, które jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń oraz pomp w lokalizacji zbiorników wody
i studni głębinowej
7.000,00 7.000,00 30.09.2020
Spółka Wodno-Wodociągowa ul. Kościuszki i Sobieskiego pogłębienie otworu wiertniczego KD-2 do głębokości 100 m p.p.t. 30.460,95 1.500,00 15.09.2020
Spółka Wodno-Wodociągowa

ul. Zdrojowa

budowa sieci wodociągowej ul. Słoneczna w Krościenku nad Dunajcem 110.000,00 51.500,00 2020-2021

 

 

Baner