Znajdujesz się na archiwalnej stronie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.


Strona została przeniesiona na adres:
www.kroscienko.pl

Krościenko nad Dunajcem > Wiadomości > Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I:41

Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I:41

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:41
z dnia 26.06.2020 r.

Nazwa biura

BPH IMGW-PIB O/Kraków ZHO Kraków

Zjawisko/stopień zagrożenia

gwałtowne wzrosty stanów wody/1

Obszar

zlewnia Wisły w obrębie województw śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Ważność (cz. urz.)

od godz. 12:00 dnia 26.06.2020 do godz. 03:00 dnia 27.06.2020

Przebieg

W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

40 %

Uwagi

Informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Dyżurny synoptyk

Przemysław Plewa

Godzina i data wydania

26.06.2020 – godz. 08:02

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: gwałtowne wzrosty stanów wody/1/- zlewnia Wisły w obrębie województw śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, od godz. 12:00 dnia 26.06.2020 do godz. 03:00 dnia 27.06.2020

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie

w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 
Baner