Znajdujesz się na archiwalnej stronie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.


Strona została przeniesiona na adres:
www.kroscienko.pl

archiwum > Informacje samorządowe > Wpłata II raty za sprzedaż napojów alkoholowych

Wpłata II raty za sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Gminy w Krościenku informuje, iż  w dniu 31 maja 2020 r. mija termin dokonania wpłaty II raty opłaty rocznej za korzystanie z  zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Jednocześnie przypominam, iż  przypadku niedokonania  opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych w terminie do dnia 31  maja 2020r., przedsiębiorca chcąc zachować uprawnienia do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych winien dokonać wpłatę II raty powiększoną o 30% opłaty rocznej w terminie 30 dni od dnia upływu terminu określonego  w art. 11`1 ust. 7  w/w ustawy.

Zezwolenie wygasa (niezależnie od przyczyn), w przypadku  niedopełnienia w terminach obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 11`1 ust. 2 i 5. Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niedokonania opłaty w ustawowym terminie, może się ubiegać ponownie o jego wydanie po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia.

Baner