Znajdujesz się na archiwalnej stronie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.


Strona została przeniesiona na adres:
www.kroscienko.pl

archiwum > Wiadomości > Otwarcie placówek wychowania przedszkolnego w Gminie od dnia 11.05.2020 r.

Otwarcie placówek wychowania przedszkolnego w Gminie od dnia 11.05.2020 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zniesione jest zawieszenie zajęć w placówkach wychowania przedszkolnego w szkołach. Decyzję dotyczącą uruchomienia placówki (w tym punktu przedszkolnego bądź oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej) podejmuje organ prowadzący, tj. gmina po przeprowadzeniu rozeznania zapotrzebowania na opiekę wśród rodziców. Mając na względzie wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego (m.in. wymogi dotyczące minimalnej przestrzeni na 1 dziecko oraz maksymalna liczebność w grupie -12 dzieci), w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci obojga pracujących rodziców, w szczególności pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Informujemy, że od dnia 11 maja (poniedziałek) na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem rozpocznie pracę opiekuńczą:

  • punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 1 w Krościenku nad Dunajcem,
  • punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 2 w Krościenku nad Dunajcem

Pozostałe oddziały przedszkolne w szkołach pozostają w gotowości.

Decyzją Wójta, wszystkie placówki zostaną wyposażone w narzędzia zgodnie z wytycznymi (dozowniki płynów tam, gdzie ich jeszcze nie ma, płyny odkażające, maseczki, itd), ponadto opracowywane są procedury bezpieczeństwa, do których będą musieli stosować się zarówno pracownicy placówek, jak również rodzice.

Placówki niepubliczne podejmują decyzję w swoim zakresie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych poszczególnych szkół podstawowych.

Agata Sobkowiak
Kierownik ZEAS

Baner