Znajdujesz się na archiwalnej stronie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.


Strona została przeniesiona na adres:
www.kroscienko.pl

archiwum > Informacje samorządowe > Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem, odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2020 roku (czwartek) o godzinie 1400 w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Krościenku nad Dunajcem,
ul. Pienińska 2.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad
  2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
  3. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2019.
  4. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krościenko nad Dunajcem za rok 2019.
  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

Przewodnicząca Komisji

KUBIK NATALIA

 

 

 

 

 

 

Baner