Krościenko nad Dunajcem > Informacje samorządowe > Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że decyzją Wojewody Małopolskiego Pana Piotra Ćwika, Gmina Krościenko nad Dunajcem uzyskała dofinansowanie zadań związanych z rozwojem pomocy społecznej. Wysokość dotacji: 27 846,40 złotych, wkład własny: 6 961,60 zł.

W chwili obecnej w Projekcie realizowane jest następujące wsparcie:

  1. Kontynuacja udzielanego wsparcia w Gminie Krościenko nad Dunajcem, w formie poradnictwa specjalistycznego (głównie rodzinnego), w formie otwartej. Punkt Konsultacyjny Dla Rodzin będzie otwarty dla osób borykających się z problemami rodzinnymi, dla rodziców, którym zależy na poprawie swoich umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, relacji w rodzinie.

W chwili obecnej, z uwagi na zagrożenie epidemiczne, istnieje możliwość uzyskania pełnego wsparcia wyłącznie w formie telefonicznej.

Pedagog, praktyk pracy w rodziną – Pani Beata Lutomska, udziela wsparcia pod numerem telefonu: 509 872 597. Zachęcamy do korzystania z tej formy pomocy!

 Dodatkowo w Projekcie zostały zaplanowane następujące formy wsparcia (zostaną uruchomione w terminie późniejszym, po ustaniu zagrożenia epidemicznego):

  1. Dla mieszkańców Gminy:

Uruchomienie grupy wsparcia dla tych osób korzystających z Punktu Konsultacyjnego lub potrzebującym wsparcia rodzinnego, w tym doświadczającym przemocy. Doświadczenia z realizacji Programu w 2017-2019 r. pokazują, że lepiej skoncentrować się na wsparciu wybranych specjalistów, pomagających osobom najbardziej potrzebującym.

Realizacja Programu „Szkoła dla rodziców”, skierowanego do rodzin, dla których istotne będzie podniesienie swoich kompetencji wychowawczo – opiekuńczo -rodzicielskich.

Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców gminy.

Dodatkowe wsparcie dla mieszkańców w formie specjalistycznego poradnictwa Psychologa.

  1. Dla Ośrodka Pomocy Społecznej:

Podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnej (pomoc prawnika dla pracowników Ośrodka), w tym szkoleń wewnętrznych.

Wsparcie informatyczne i profesjonalizacja wykorzystania systemów informatycznych w Ośrodku Pomocy Społecznej.

 

Baner